1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru

Tagfeydd traffig a gwaith ffordd sydd wedi'i gynllunio

Sut i ddefnyddio'r wefan Gwaith Ffordd

Rydych chi'n gallu cael y wybodaeth ddiweddaraf am waith atgyweirio ar ffyrdd Powys trwy ddefnyddio'r wefan genedlaethol Gwaith Ffordd:

  • Mae'r map yn dangos digwyddiadau a damweiniau traffig byw.
  • Bydd rhaid gwneud y map yn fwy i weld gwaith ffordd yn eich ardal chi.
  • Mae'r map yn dangos gwaith ffordd mewn siroedd eraill gyda manylion o bwy sy'n gwneud y gwaith.
  • I weld gwaith sydd i ddod, newidiwch olwg y map trwy ddewis y cyfnod uwchben y blwch chwilio ar ochr dde'r sgrin.
  • Gallwch 'gofrestru i dderbyn rhybuddion ar e-bost' trwy glicio ar yr eicon 'amlen' ar ochr chwith y tudalen.
  • Lawrlwythwch y canllawiau Gwaith Ffordd llawn yma [2MB]

Ewch i http://powys.roadworks.org/ i weld map a chwilio.

Click to go to Powys Traffic

Gwaith ffordd sydd wedi'i gynllunio

Ffordd Osgoi'r Drenewydd

Mae ffordd osgoi yn cael ei thorri i'r de o'r Drenewydd, i gysylltu'r A489 a'r A483 gan osgoi'r dref.  Mae nifer o ffyrdd wedi'u cau dros dro oherwydd y gwaith. Gwelwch y dolenni isod i gael gwybodaeth.

Ffordd ganol Dolfor [34KB]   Map [3MB]
Ffordd Uchaf Dolfor [34KB]   Map [4MB]
Lôn Mochdre [35KB]   Map [2MB]

Hefyd, sefydlwyd nifer o gyfyngiadau ar yrru [1MB]

 

 

Os cewch chi unrhyw broblemau cael A Plant Lux Traffic Controls i ddod allan, ffoniwch Stewart Smith (Rheolwr y Depo) 07837 097918 neu Bob Edwards 07764 139609

Os cewch chi unrhyw broblemau cael Amberon Ltd i ddod allan, ffoniwch Dane Lacey (Rheolwr y Depo) 07875 815530.

 


Contacts

 

Feedback about a page here


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu