NEWYDD: Rheoli eich taliadau debyd uniongyrchol ar gyfer Treth y Cyngor a Threthi Busnes yn Fy Nghyfrif
Darllen mwy

Casglu gwastraff swmpus

Dilynwch y ddolen hon am gyngor a chefnogaeth penodol ar y Coronafeirws ar gyfer Sbwriel ac ailgylchu

Os oes angen i chi gael gwared ar eitemau mawr fel dodrefn neu offer trydanol (gwastraff swmpus), gallwn eu casglu i chi.

 

Eitemau na allwn eu casglu: Tanciau olew neu nwy gwag, rwbel adeiladwyr, Clymog Japan, asbestos, cemegau / paent, hen wresogyddion storio.

Oherwydd blaenoriaethau gwasanaeth yn ystod Covid-19, ni allwn ddarparu dyfynbris dros dro ar gyfer unrhyw eitemau nad ydynt yn ein rhestr safonol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi a byddwn yn diweddaru'r dudalen hon pan fyddwn yn gallu cynnig hyn eto.
Os oes gennych chi neu unrhyw un yn eich cartref symptomau coronafirws, dylech ddilyn y canllawiau hunan-ynysu, peidiwch â gofyn am gasgliad gwastraff swmpus.

 

Sut mae trefnu i rywun gasglu'r eitemau?

Rydym yn codi tâl am hyn.  Gallwch dalu gyda cherdyn debyd/credyd.

Gallwch archebu ar-lein Gwneud cais i gasglu gwastraff swmpus  neu'n ffonio ni ar 0345 6027035 / 01597 827465.

 

Beth fydd y gost?

Gellir casglu hyd at dair eitem arferol am dâl o £30.

Ar hyn o bryd, nid ydym yn gallu rhoi dyfynbris am unrhyw eitemau nad ydynt yn ein rhestr safonol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi a byddwn yn diweddaru'r dudalen hon pan fyddwn yn gallu cynnig y gwasanaeth hwn eto.

Cofiwch y bydd set dridarn yn cael ei ystyried yn dair eitem (os yw'n cynnwys soffa a dwy gadair).  Bydd bwrdd a phedair cadair yn cael eu hystyried yn bum eitem.

 

Newidiadau a chanslo

Os ydych am newid neu ganslo eich archeb, rhaid i chi roi gwybod i ni cyn 12 pm, dau ddiwrnod gwaith cyn y dyddiad a drefnwyd.  Ni fydd yn bosibl canslo'r archeb wedi hynny.

 

Beth am gael gwared â fe am ddim trwy wefannau ar-lein am ddim megis Freegle?

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu