Hysbysiad: Cyngor llifogydd
Darllen mwy

Casglu gwastraff swmpus

Os ydych chi angen cael gwared ar eitemau mawr megis dodrefn neu offer trydanol (gwastraff swmpus), gallwn eu casglu i chi neu gallwch fynd â nhw i ganolfan ailgylchu gwastraff o'r cartref.

 

Eitemau na allwn ni gasglu:  tanciau olew a nwy gwag, rwbel adeiladadwyr, Clymog Japan, asbestos, cemegau/paent, Hen stôr wresogyddion

 

Sut mae trefnu i rywun gasglu'r eitemau?

Rydym yn codi tâl am hyn.  Gallwch dalu gyda cherdyn debyd/credyd.

Gallwch archebu ar-lein Gwneud cais i gasglu gwastraff swmpus  neu'n ffonio ni ar 0345 6027035 / 01597 827465.

 

Beth fydd y gost?

Byddwn yn codi £30 i gasglu hyd at dair eitem arferol.  Bydd rhaid talu mwy i gasglu eitemau trwm sy'n pwyso dros 50kg (e.e. piano), yn dibynnu ar ba mor fawr ac anodd ydyn nhw i'w gwaredu.

Fe rown ni bris i chi am unrhyw eitemau sydd ddim ar ein rhestr arferol.

Cofiwch y bydd set dridarn yn cael ei ystyried yn dair eitem (os yw'n cynnwys soffa a dwy gadair).  Bydd bwrdd a phedair cadair yn cael eu hystyried yn bum eitem.

 

Newidiadau a chanslo

Os ydych am newid neu ganslo eich archeb, rhaid i chi roi gwybod i ni cyn 12 pm, dau ddiwrnod gwaith cyn y dyddiad a drefnwyd.  Ni fydd yn bosibl canslo'r archeb wedi hynny.

Beth am gael gwared â fe am ddim trwy wefannau ar-lein am ddim megis Freegle?

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu