Hysbysiad: Grantiau Busnesau newydd ar gael nawr
Darllen mwy

Trethi Busnes: Eiddo y mae'r Llifogydd wedi Effeithio arno

Os amharodd y tywydd garw diweddar ar eich busnes, mae'n bosibl y byddwch yn gymwys i gael rhywfaint o gymorth gyda'ch Treth Busnes.

 

Eiddo gwag

Nid oes rhaid i chi dalu trethi busnes ar eiddo masnachol gwag am 3 mis o'r dyddiad y daeth eich eiddo'n wag am y tro cyntaf. Ar ôl hyn, bydd y rhan fwyaf o fusnesau'n talu cyfraddau busnes llawn.

Gall rhai safleoedd gael rhyddhad estynedig ar yr eiddo:

  • caiff eiddo diwydiannol (er enghraifft, warysau) eu heithrio am 3 mis pellach
  • adeiladau rhestredig - hyd nes y byddant yn cael eu hailfeddiannu
  • adeiladau gyda gwerth trethadwy o £2,600 - hyd nes y byddant yn cael eu hailfeddiannu

Os yw eich eiddo wedi dod yn wag, llenwch ein ffurflen ar-lein.

 

Eiddo wedi'i feddiannu'n rhannol

Gall unrhyw fusnes wneud cais am Ryddhad Rhanfeddiannu eiddo os nad oes unrhyw un yn meddiannu'r eiddo am 'gyfnod byr'. Wrth ddefnyddio'i ddisgresiwn, rhaid i'r Cyngor gymhwyso'r rheol gyffredinol a thybio bod unigolyn sy'n meddiannu rhan o eiddo yn meddiannu'r eiddo cyfan. Nid oherwydd nad yw'r eiddo'n cael ei ddefnyddio y bwriedir ei ddileu o'r system drethu. Fodd bynnag, pan fydd anawsterau ymarferol wrth feddiannu neu adael eiddo fel un weithred, neu lle daw adeilad neu safle adeiladu'n segur dros dro, fe allai fod yn rhesymol ddyfarnu rhyddhad oddi wrth y trethi. Mae Rhyddhad Rhanfeddiannu bellach yn cael ei gyfyngu i 3 mis i'r rhan fwyaf o fusnesau, neu 6 mis am fusnesau diwydiannol. Sylwch na ellir cymhwyso'r rhyddhad hwn mewn cysylltiad â Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach.

Os yw eich eiddo wedi'i ranfeddiannu bellach, llenwch ein ffurflen ar-lein.

 

Rhyddhad caledi

Gall unrhyw fusnes wneud cais am Rhyddhad Caledi,a rhaid i'r cyngor ystyried a yw er lles y cyhoedd i'w ddyfarnu. Rhaid cynnal prawf caledi ariannol hefyd, gan edrych ar fuddiannau ehangach y trethdalwyr.

Cliciwch yma i ddarllen manylion pellach a i gael ffurflen gais

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu