gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Hysbysiad: Dim gwasanaeth mapiau ar y wefan 21ain Mawrth

Anghenion Dysgu Ychwanegol yn y Blynyddoedd Cynnar

Image of a child with Lego

Swyddog Arweiniol Anghenion Dysgu Ychwanegol Blynyddoedd Cynnar

Swyddog Arweiniol Anghenion Dysgu Ychwanegol Blynyddoedd Cynnar sy'n gyfrifol am gydlynu gwasanaethau cymorth anghenion dysgu ychwanegol ar draws Powys i blant 0 - 5 oed, gan gynnwys cynnig cymorth, arweiniad a gwybodaeth i leoliadau addysg feithrin nas cynhelir, lleoliadau gofal plant, ysgolion, asiantaethau eraill a rhieni/gofalwyr plant 0 - 5 oed gydag anghenion dysgu ychwanegol.

Yvonne Hockly yw'r Swyddog Arweiniol.

Y ffordd orau i gysylltu ag Yvonne yw dros e-bost: yvonne.hockly@powys.gov.uk

Gallwch hefyd alw 07825552262 / 01597 826676 a gadael neges.

Ddefnyddiol dolenni

Bydd y dolenni sydd ar y tudalennau hyn yn mynd â chi i wefan asiantaethau allanol.  Fe wnawn ein gorau i ddiweddaru'r dolenni hyn ond ni allwn sicrhau fod y wefan na'r wybodaeth yno'n gywir, dibynadwy, addas nac ar gael.

Ddefnyddiol dogfennau

Cynlluniau Chwarae Unigol