1. Logio Mewn / Cofrestru
 2. English
Close Icon
 1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Adroddiad arolwg Estyn o Awdurdod Addysg Powys wedi'i gyhoeddi
Darllen mwy

Gwybodaeth am etholiadau sydd ar y gorwel

Nysbysiad Etholiad

Ethol Cynghorydd dros ranbarth etholiadol Y Drenewydd - De

 1. Cynhelir etholiad i ethol Cynghorydd dros Ranbarth Etholiadol Y Drenewydd - De, Cyngor Sir Powys.
 2. Rhaid trosglwyddo'r papurau enwebu i Neuadd Y Sir, Llandrindod, unrhyw ddiwrnod wedi dyddiad y rhybudd hwn ond heb fod yn hwyrach na 4 p.m. ar 27/09/2019.
 3. Gellir cael Ffurflenni Papurau Enwebu oddi wrth y Swyddog Canlyniadau yn Neuadd Y Sir, Llandrindod, from the Returning Officer (01597 826747).
 4. Os ceir etholiad, pleidleisir ar 24/10/2019.
 5. Dylai etholwyr nodi y dylai ceisiadau ynglŷn â phleidleisio drwy'r Post gyrraedd y Swyddog Cofrestru Etholiadol yn Neuadd Y Sir, Llandrindod,  erbyn 5.00 p.m. ar 09/10/2019.

Rhaid cyflwyno ceisiadau i bleidleisio trwy Ddirprwy erbyn 5.00 p.m. ar 16/10/2019.

Rhaid cyflwyno ceisiadau i bleidleisio trwy Ddirprwy ar sail rhesymau corfforol, neu os yw eich galwedigaeth, gwasanaeth neu gyflogaeth yn golygu na allwch fynd i orsaf bleidleisio ar ôl y terfynau amser uchod erbyn 5.00 p.m. ar Diwrnod Pleidleisio.

Dyddiedig 18/09/2019

Dr Caroline Turner
Returning Officer/Swyddog Canlyniadau

 

 

Ethol Cynghorydd dros ranbarth etholiadol Llandrindod - Gogledd

 1. Cynhelir etholiad i ethol Cynghorydd dros Ranbarth Etholiadol Y Drenewydd - De, Cyngor Sir Powys.
 2. Rhaid trosglwyddo'r papurau enwebu i Neuadd Y Sir, Llandrindod, unrhyw ddiwrnod wedi dyddiad y rhybudd hwn ond heb fod yn hwyrach na 4 p.m. ar 27/09/2019.
 3. Gellir cael Ffurflenni Papurau Enwebu oddi wrth y Swyddog Canlyniadau yn Neuadd Y Sir, Llandrindod, from the Returning Officer (01597 826747).
 4. Os ceir etholiad, pleidleisir ar 24/10/2019.
 5. Dylai etholwyr nodi y dylai ceisiadau ynglŷn â phleidleisio drwy'r Post gyrraedd y Swyddog Cofrestru Etholiadol yn Neuadd Y Sir, Llandrindod,  erbyn 5.00 p.m. ar 09/10/2019.

Rhaid cyflwyno ceisiadau i bleidleisio trwy Ddirprwy erbyn 5.00 p.m. ar 16/10/2019.

Rhaid cyflwyno ceisiadau i bleidleisio trwy Ddirprwy ar sail rhesymau corfforol, neu os yw eich galwedigaeth, gwasanaeth neu gyflogaeth yn golygu na allwch fynd i orsaf bleidleisio ar ôl y terfynau amser uchod erbyn 5.00 p.m. ar Diwrnod Pleidleisio.

Dyddiedig 18/09/2019

Dr Caroline Turner
Returning Officer/Swyddog Canlyniadau

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu