1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad:Taliadau am gasglu gwastraff swmpus i godi
Darllen mwy

Gwybodaeth am etholiadau sydd ar y gorwel

Ar gyfer etholiadau Senedd Ewrop, mae'r DU'n cael ei rhannu'n 12 ardal ranbarthol.   Daw Powys o dan Ranbarth Cymru ac mae'r bobl sy'n eich cynrychioli chi yn Senedd Ewrop yn cael eu galw'n Aelodau Senedd Ewrop.  Caiff Aelodau Senedd Ewrop eu hethol bob 5 mlynedd.

 

Ar hyn o bryd mae etholiadau Senedd Ewrop i'w cynnal yn y DU ar 23 Mai 2019.

 

Y dyddiad cau i gofrestru i bleidleisio: Hanner nos, nos Fawrth 7 Mai 2019

https://cy.powys.gov.uk/article/2082/Cofrestru-i-Bleidleisio

 

Y dyddiad cau i wneud cais i bleidleisio drwy'r post: 5 pm, dydd Mercher 8 Mai 2019

https://cy.powys.gov.uk/article/2127/Cais-i-bleidleisio-drwyr-post

 

Y dyddiad cau i wneud cais i bleidleisio drwy ddirprwy: 5 pm, dydd Mercher 15 Mai 2019

https://cy.powys.gov.uk/article/2126/Enwebu-rhywun-i-bleidleisio-ar-eich-rhan

 

Am ragor o wybodaeth ar etholiadau Ewrop, ewch i https://www.yourvotematters.co.uk/how-am-i-represented/european-parliment

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu