Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Gwybodaeth am etholiadau sydd ar y gorwel

Cynhelir Etholiad Cyffredinol ddydd Iau 12 Rhagfyr.

 


Cofrestru i Bleidleisio


Bydd gan unrhyw sydd heb gofrestru i bleidleisio tan ddydd Mawrth, 26 Tachwedd i wneud hynny er mwyn pleidleisio yn yr etholiad hwn.

Cofrestru i Bleidleisio Cofrestru i BleidleisioPleidleisio drwy'r Post


Rhaid i etholwyr sydd am bleidleisio drwy'r post wneud yn siwr bod eu ffurflenni cais am bleidlais drwy'r post gyda'r Swyddfa Cofrestru Etholiadol erbyn 5pm ddydd Mawrth, 26 Tachwedd.

Rhagwelir y bydd papurau pleidleisio drwy'r post yn cael eu hanfon allan ddydd Mawrth, 26 Tachwedd neu ar ôl hynny.  Efallai y bydd etholwyr a allai fod ar wyliau ac nad ydynt gartref i dderbyn y papurau pleidleisio yn ystod y cyfnod hwn ystyried trefnu pleidlais trwy ddirprwy, sy'n golygu y bydd rhywun yn pleidleisio ar eu rhan.

Cais i bleidleisio drwy'r post Cais i bleidleisio drwy'r post

 

Pleidlais trwy Ddirprwy

Rhaid i geisiadau i bleidleisio trwy ddirprwy yn yr etholiad hwn gyrraedd y Swyddog Cofrestru Etholiadol yn Neuadd y Sir, Llandrindod erbyn 5pm ddydd Mercher, 4 Rhagfyr.

Enwebu rhywun i bleidleisio ar eich rhan Enwebu rhywun i bleidleisio ar eich rhan

Tudalennau defnyddiol

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu