Llyfrgell Llanandras

Yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru bydd ein holl adeiladau Llyfrgell yn cau o 6 y.h. ar 23ain o Hydref hyd at fore'r 9fed o Dachwedd.

Gan na allwch ddychwelyd eich llyfrau, ni fyddwch yn cael eich dirwyo a bydd y llyfrau yn cael eu hadnewyddu yn awtomatig. Cadwch afael ar eich llyfrau adref.

Cofiwch fod modd i chi ymuno a'r llyfrgel a lawrlwytho e-lyfrau, e-lyfrau llafar a chylchgronau am ddim , ac mae aelodau'r llyfrgell hefyd yn cael mynediad am ddim i Ancestry.com o gartref - ewch i gatalog y llyfrgell am ragor o wybodaeth.

I gael rhagor o wybodaeth am wasanaethau llyfrgell yn eich ardal, cysylltwch â'ch cangen leol, ffoniwch 01597 827460 neu anfonwch e-bost: library@powys.gov.uk

Ebost: presteigne.library@powys.gov.uk

Ffôn: 01544 260552

Trwy lythyr:

Llyfrgell Llanandras,
Market Hall,
Llanandras,
Powys,
LD8 2AD

 

Cyfleusterau

Wi-fi a mynediad i'r rhyngrwyd ar gyfrifiadur am ddim

Argraffydd, sganiwr

 

Gwirfoddolwyr sy'n gyfrifol am Lyfrgell Llanandras ar fore Gwener a bore Sadwrn. Edrychwch isod am ragor o wybodaeth ar ba wasanaethau fydd ar gael ar y dyddiau hynny.

Yn  ystod oriau a gynhelir gan wirfoddolwyr:

Fe fyddwch yn gallu dychwelyd a benthyca llyfrau, a defnyddio'r cyfrifiaduron, argraffydd a wi-fi fel arfer - cofiwch ddod â'ch cerdyn llyfrgell gyda chi!

Os hoffech adnewyddu llyfrau sydd wedi'u benthyca yn ystod oriau y gwirfoddolwyr, dewch â'ch llyfrau gyda chi. Neu edrychwch isod am wybodaeth ar adnewyddu llyfrau ar-lein, neu trwy gysylltu â ni dros y ffôn neu e-bost.

Yn ystod oriau'r staff:

Yn ystod oriau'r staff ar foreau dydd Iau a boreau dydd Sadwrn, fe fyddwch yn gallu cael mynediad at ein hystod lawn o wasanaethau, gan gynnwys gwasanaethau cyngor a thaliadau trwy lyfrgell +, ac ymholiadau llyfrgell fwy cymhleth.

Ar-lein neu dros y ffôn - ar unrhyw adeg

Gallwch adnewyddu a gofyn am eitem ar y catalog ar-lein ar unrhyw amser. Os byddai'n well gennych adnewyddu llyfrau neu ofyn am eitemau dros y ffôn, gallwch ffonio Llyfrgell Llanwrtyd yn ystod oriau craidd y staff, neu ffonio  Llyfrgell Y Drenewydd ar 01686 626934 ac fe fyddwn yn falch o'ch helpu.

Rydym yn ddiolchgar iawn i'r holl wirfoddolwyr am roi eu hamser i gefnogi Llyfrgell Llandras!

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu