Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Llyfrgell Llanandras

Ebost: presteigne.library@powys.gov.uk

Ffôn: 01544 260552

Trwy lythyr:

Llyfrgell Llanandras,
Market Hall,
Llanandras,
Powys,
LD8 2AD

Oriau Agor

DyddiauOriau
Dydd LlunAr Gau

Dydd Mawrth (Oriau staff)

10am - 1pm / 2pm - 5pm
Dydd Mercher (Oriau staff)1pm - 6pm
Dydd IauAr Gau
Dydd Gwener (Oriau gwirfoddolwyr)10am - 1pm
Dydd Sadwrn (Oriau gwirfoddolwyr)10am - 12:30pm
Dydd SulAr Gau

 

 

Beth sy'n digwydd?

Mis Tachwedd yn y Llyfrgell

Tachwedd yn y Llyfrgell Llanandras

Cyfnewid Iaith Llyfrgell Llanandras

Cyfnewid Iaith Llyfrgell Llanandras

 

Cyfleusterau

Wi-fi a mynediad i'r rhyngrwyd ar gyfrifiadur am ddim

Argraffydd, sganiwr

 


Gwirfoddolwyr sy'n gyfrifol am Lyfrgell Llanandras ar fore Gwener a bore Sadwrn. Edrychwch isod am ragor o wybodaeth ar ba wasanaethau fydd ar gael ar y dyddiau hynny.

Yn  ystod oriau a gynhelir gan wirfoddolwyr:

Fe fyddwch yn gallu dychwelyd a benthyca llyfrau, a defnyddio'r cyfrifiaduron, argraffydd a wi-fi fel arfer - cofiwch ddod â'ch cerdyn llyfrgell gyda chi!

Os hoffech adnewyddu llyfrau sydd wedi'u benthyca yn ystod oriau y gwirfoddolwyr, dewch â'ch llyfrau gyda chi. Neu edrychwch isod am wybodaeth ar adnewyddu llyfrau ar-lein, neu trwy gysylltu â ni dros y ffôn neu e-bost.

Yn ystod oriau'r staff:

Yn ystod oriau'r staff ar foreau dydd Iau a boreau dydd Sadwrn, fe fyddwch yn gallu cael mynediad at ein hystod lawn o wasanaethau, gan gynnwys gwasanaethau cyngor a thaliadau trwy lyfrgell +, ac ymholiadau llyfrgell fwy cymhleth.

Ar-lein neu dros y ffôn - ar unrhyw adeg

Gallwch adnewyddu a gofyn am eitem ar y catalog ar-lein ar unrhyw amser. Os byddai'n well gennych adnewyddu llyfrau neu ofyn am eitemau dros y ffôn, gallwch ffonio Llyfrgell Llanwrtyd yn ystod oriau craidd y staff, neu ffonio  Llyfrgell Y Drenewydd ar 01686 626934 ac fe fyddwn yn falch o'ch helpu.

Rydym yn ddiolchgar iawn i'r holl wirfoddolwyr am roi eu hamser i gefnogi Llyfrgell Llandrass!

 

Ebost: presteigne.library@powys.gov.uk

Ffôn: 01544 260552

Trwy lythyr:

Llyfrgell Llanandras,
Market Hall,
Llanandras,
Powys,
LD8 2AD

Type=scripts;<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2441.3503675578413!2d-3.0084226846005824!3d52.27334087976827!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x487023189738d441%3A0xb91bd044040fa73e!2sPresteigne+Library!5e0!3m2!1sen!2suk!4v1547473653645" width="400" height="300" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>

Oriau Agor

DyddiauOriau
Dydd LlunAr Gau

Dydd Mawrth (Oriau staff)

10am - 1pm / 2pm - 5pm
Dydd Mercher (Oriau staff)1pm - 6pm
Dydd IauAr Gau
Dydd Gwener (Oriau gwirfoddolwyr)10am - 1pm
Dydd Sadwrn (Oriau gwirfoddolwyr)10am - 12:30pm
Dydd SulAr Gau

 

 

Beth sy'n digwydd?

Type=articles;Articleid=7805;Title=;CallToAction=no;

Type=image;imageid=10014;constraint=thumbnail;imageclass=;

Type=articles;Articleid=7806;Title=;CallToAction=no;

Type=image;imageid=9846;constraint=thumbnail;imageclass=;

 

Cyfleusterau

Type=articles;Articleid=3331;Title=Wi-fi a mynediad i'r rhyngrwyd ar gyfrifiadur am ddim;CallToAction=no;

Argraffydd, sganiwr

 


Gwirfoddolwyr sy'n gyfrifol am Lyfrgell Llanandras ar fore Gwener a bore Sadwrn. Edrychwch isod am ragor o wybodaeth ar ba wasanaethau fydd ar gael ar y dyddiau hynny.

Yn  ystod oriau a gynhelir gan wirfoddolwyr:

Fe fyddwch yn gallu dychwelyd a benthyca llyfrau, a defnyddio'r cyfrifiaduron, argraffydd a wi-fi fel arfer - cofiwch ddod â'ch cerdyn llyfrgell gyda chi!

Os hoffech adnewyddu llyfrau sydd wedi'u benthyca yn ystod oriau y gwirfoddolwyr, dewch â'ch llyfrau gyda chi. Neu edrychwch isod am wybodaeth ar adnewyddu llyfrau ar-lein, neu trwy gysylltu â ni dros y ffôn neu e-bost.

Yn ystod oriau'r staff:

Yn ystod oriau'r staff ar foreau dydd Iau a boreau dydd Sadwrn, fe fyddwch yn gallu cael mynediad at ein hystod lawn o wasanaethau, gan gynnwys gwasanaethau cyngor a thaliadau trwy lyfrgell +, ac ymholiadau llyfrgell fwy cymhleth.

Ar-lein neu dros y ffôn - ar unrhyw adeg

Gallwch Type=articles;Articleid=3316;Title=adnewyddu a gofyn am eitem;CallToAction=no; ar y catalog ar-lein ar unrhyw amser. Os byddai'n well gennych adnewyddu llyfrau neu ofyn am eitemau dros y ffôn, gallwch ffonio Llyfrgell Llanwrtyd yn ystod oriau craidd y staff, neu ffonio  Type=articles;Articleid=3323;Title=;CallToAction=no; ar 01686 626934 ac fe fyddwn yn falch o'ch helpu.

Rydym yn ddiolchgar iawn i'r holl wirfoddolwyr am roi eu hamser i gefnogi Llyfrgell Llandrass!

 

Type=snippet;ArticleID=3378;ArticleHeading=no;ArticleIntroText=no;ArticleBodyText=yes;LinkDisplay=no;LinkTarget=_self;

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu