NEWYDD: Rheoli eich taliadau debyd uniongyrchol ar gyfer Treth y Cyngor a Threthi Busnes yn Fy Nghyfrif
Darllen mwy

Llyfrgell Llanandras

Bydd ein holl ganghennau llyfrgell ar gau oherwydd cyfyngiadau Covid-19, felly rydym wedi cyflwyno gwasanaeth archebu a chasglu newydd i gael llyfrau atoch mewn ffordd ddiogel tan ein bod yn gallu ail-agor.  Rhowch wybod eich diddordebau darllen i ni a byddwn yn dewis llyfrau ar eich cyfer i'w casglu, trwy apwyntiad yn unig, o'n llyfrgelloedd yn Aberhonddu, Llandrindod, Llanfyllin, Machynlleth, Y Drenewydd ac Ystradgynlais.  Darllen rhagor am ein Gwasanaeth Archebu a Chasglu.

Ebost: presteigne.library@powys.gov.uk

Ffôn: 01544 260552

Trwy lythyr:

Llyfrgell Llanandras,
Market Hall,
Llanandras,
Powys,
LD8 2AD

Oriau Agor
Dydd LlunAr Gau
Dydd Mawrth (Oriau staff)10am - 1pm / 2pm - 5pm
Dydd Mercher (Oriau staff)1pm - 6pm
Dydd IauAr Gau
Dydd Gwener (Oriau gwirfoddolwyr)10am - 1pm
Dydd Sadwrn (Oriau gwirfoddolwyr)10am - 12:30pm
Dydd SulAr Gau

 

Cyfleusterau

Wi-fi a mynediad i'r rhyngrwyd ar gyfrifiadur am ddim

Argraffydd, sganiwr

 

Gwirfoddolwyr sy'n gyfrifol am Lyfrgell Llanandras ar fore Gwener a bore Sadwrn. Edrychwch isod am ragor o wybodaeth ar ba wasanaethau fydd ar gael ar y dyddiau hynny.

Yn  ystod oriau a gynhelir gan wirfoddolwyr:

Fe fyddwch yn gallu dychwelyd a benthyca llyfrau, a defnyddio'r cyfrifiaduron, argraffydd a wi-fi fel arfer - cofiwch ddod â'ch cerdyn llyfrgell gyda chi!

Os hoffech adnewyddu llyfrau sydd wedi'u benthyca yn ystod oriau y gwirfoddolwyr, dewch â'ch llyfrau gyda chi. Neu edrychwch isod am wybodaeth ar adnewyddu llyfrau ar-lein, neu trwy gysylltu â ni dros y ffôn neu e-bost.

Yn ystod oriau'r staff:

Yn ystod oriau'r staff ar foreau dydd Iau a boreau dydd Sadwrn, fe fyddwch yn gallu cael mynediad at ein hystod lawn o wasanaethau, gan gynnwys gwasanaethau cyngor a thaliadau trwy lyfrgell +, ac ymholiadau llyfrgell fwy cymhleth.

Ar-lein neu dros y ffôn - ar unrhyw adeg

Gallwch adnewyddu a gofyn am eitem ar y catalog ar-lein ar unrhyw amser. Os byddai'n well gennych adnewyddu llyfrau neu ofyn am eitemau dros y ffôn, gallwch ffonio Llyfrgell Llanwrtyd yn ystod oriau craidd y staff, neu ffonio  Llyfrgell Y Drenewydd ar 01686 626934 ac fe fyddwn yn falch o'ch helpu.

Rydym yn ddiolchgar iawn i'r holl wirfoddolwyr am roi eu hamser i gefnogi Llyfrgell Llandras!

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu