Llyfrgell Llanfair Caereinion

Yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru bydd ein holl adeiladau Llyfrgell yn cau o 6 y.h. ar 23ain o Hydref hyd at fore'r 9fed o Dachwedd.

Gan na allwch ddychwelyd eich llyfrau, ni fyddwch yn cael eich dirwyo a bydd y llyfrau yn cael eu hadnewyddu yn awtomatig. Cadwch afael ar eich llyfrau adref.

Cofiwch fod modd i chi ymuno a'r llyfrgel a lawrlwytho e-lyfrau, e-lyfrau llafar a chylchgronau am ddim , ac mae aelodau'r llyfrgell hefyd yn cael mynediad am ddim i Ancestry.com o gartref - ewch i gatalog y llyfrgell am ragor o wybodaeth.

I gael rhagor o wybodaeth am wasanaethau llyfrgell yn eich ardal, cysylltwch â'ch cangen leol, ffoniwch 01597 827460 neu anfonwch e-bost: library@powys.gov.uk

Ebost: llanfair.library@powys.gov.uk

Ffôn: 01938 811028

Trwy lythyr:

Llyfrgell Llanfair Caereinion,
The Institute,
Llanfair Caereinion,
Powys,
SY21 0RY

 

Cyfleusterau

Wi-fi a mynediad i'r rhyngrwyd ar gyfrifiadur am ddim

Argraffydd, sganiwr

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu