gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Hysbysiad: Gweledigaeth ar gyfer y Dyfodol - rydym eisiau eich barn

Dyddiadur cyfarfodydd a phwyllgorau'r Cyngor

Pwyllgorau Craffu

Beth yw Pwyllgorau Craffu?

Mae Pwyllgorau Craffu'n helpu i ddatblygu ac adolygu polisiau, monitro perfformiad a chyllidebau, adolygu gwasanaethau'r cyngor a materion sy'n effeithio ar Bowys ac yn gwneud argymhellion i'r Cabinet neu'r Cyngor.  Maen nhw'n rhan annatod o'r gwaith o sicrhau fod y Cyngor yn gweithio'n effeithiol.  Nid ydynt yn gwneud penderfyniadau.

Ni fydd Pwyllgorau Craffu'n gallu ystyried cwynion, anghydfodau na phryderon unigol, nac unrhyw faterion rheoleiddio megis cynllunio, trwyddedu tacsis, safonau masnach a thrwyddedu.  Rhaid i'r pynciau dan sylw fod yn effeithio ar grŵp neu gymuned o bobl sy'n byw neu'n gweithio ym Mhowys, yn ymwneud â gwasanaeth, a heb ei ystyried gan bwyllgor arall.

Gwneud sylw ar eitem agenda Gwneud sylw ar eitem agenda

Awgrymu pwnc trafod Awgrymu pwnc i'w drafod

Cysylltiadau

Dilynwch ni ar:

Rhowch sylwadau am dudalen yma