1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: A-Y Ailgylchu - Ddim yn siŵr ym mha focs i roi eich gwastraff o'r tŷ?
Darllen mwy

Cadw a dinistrio cofnodion

 

Beth yw rhestr gadw?

Dyma restr o gofnodion sydd angen i'r Cyngor eu cadw am gyfnod penodol o amser.  Mae'r Rhestr Gadw'n dangos teitl pob cofnod, yr amser y bydd angen cadw'r cofnodion a'r rheswm dros eu cadw (rhesymau deddfwriaethol, rheoleiddiol a/neu weithredol).

Corporate Retention Schedule [352KB]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu