Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Eisteddfod yr Urdd Maldwyn 2024

Rydym ni'n falch fod Eisteddfod yr Urdd yn cael ei chynnal ym Mhowys eleni ac edrychwn ymlaen at groesawu ymwelwyr o bob rhan o Gymru i'r Maes ger Meifod rhwng 27 Mai - 1 Mehefin.

Close Trionglau lliwgar sy’n sillafu’r gair ‘Croeso’

Dyma'r tro cyntaf ers 1988 i Eisteddfod yr Urdd ymweld â'r ardal a'i chartref fydd caeau Fferm Mathrafal Farm ger Meifod.

Amcangyfrifir fod Eisteddfod yr Urdd yn dod â £6 miliwn i'r economi leol a disgwylir i 90,000 o ymwelwyr ymweld â'r ŵyl genedlaethol rhwng 27 Mai ac 1 Mehefin 2024.  

Mae'r cyngor wrth ei fodd i fod yn un o brif bartneriaid Eisteddfod yr Urdd ac rydym ni'n cydweithio'n agos â threfnwyr y ŵyl i'w wneud yn ddigwyddiad i'w gofio.

I ganfod rhagor am Eisteddfod yr Urdd ewch i www.urdd.cymru/en/eisteddfod/

Cyngor Sir Powys ar y Maes

Bydd pabell fawr gan y cyngor yn yr Eisteddfod a bydd ein presenoldeb ar y Maes yn gyfle i arddangos Powys i bawb sy'n dod - drwy flasu nwyddau lleol, twristiaeth a diwylliant a hyrwyddo'r Gymraeg a gweithgareddau Cymraeg yn ogystal â hyrwyddo cyfleoedd recriwtio yn y cyngor.

Sut i ddod o hyd i Faes 2024

Fyddwch chi'n teithio i'r Eisteddfod? Ewch i  www.urdd.cymru/en/eisteddfod/2024/cyrraedd-y-maes-2/ am wybodaeth am gyfarwyddiadau, maes parcio a thrafnidiaeth gyhoeddus.

Urdd Gobaith Cymru

Mae Urdd Gobaith Cymru yn Sefydliad Ieuenctid Cenedlaethol Gwirfoddol â thros 55,000 o aelodau rhwng 8 - 25 mlwydd oed. Ers 1922, bu'n darparu cyfleoedd drwy gyfrwng y Gymraeg i blant a phobl ifanc yng Nghymru i'w galluogi i wneud cyfraniad cadarnhaol i'w cymunedau.

Mae'r Urdd yn cynnal Eisteddfod flynyddol yn ystod hanner tymor y Sulgwyn, ac mae'n cael ei lleoli yn y Gogledd a'r De bob yn ail. Mae'r Eisteddfod yn darparu cyfle i arddangos talent Cymru o ran canu, llefaru, perfformiadau drama, dawns, cystadlaethau offerynnol, canu gwerin, yn ogystal â chystadlaethau coginio, trin gwallt, newyddiaduraeth a llawer mwy.

Tro Sir Drefaldwyn fydd e i gynnal y digwyddiad yn 2024. Dyma'r tro cyntaf ers 1988 i Eisteddfod yr Urdd ymweld â'r ardal a'i chartref fydd caeau Fferm Mathrafal Farm ger Meifod.

I gael rhagor o wybodaeth am Urdd Gobaith Cymru ewch i www.urdd.cymru