Hysbysiad: Cyngor llifogydd
Darllen mwy

Cynllun Datblygu Lleol

Mae CDLl Powys yn berthnasol ar draws Powys gyfan ac eithrio y rhannau hynny o'r sir sydd o fewn Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.  Mae'r rhedeg tan 2026 ac mae'n rhoi manylion strategaeth y Cyngor ar gyfer datblygiad cynaladwy o'r ardal.

Newyddion diweddaraf y CDLl

CDLl Mabwysiedig 2018

Canllawiau Cynllunio Atodol y CDLl

Tystiolaeth ddiweddaraf

Proses a sylfaen dystiolaeth y Cynllun Datblygu Lleol

Adroddiadau monitro blynyddol

Brîff Datblygu

Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai

 

 

Cyswllt

  • Ebost: ldp@powys.gov.uk
  • Teleffon: 01597 826000
  • Cyfeiriad: Polisi Cynllunio, Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys, LD1 5LG
  •  

Eich sylwadau am ein tudalennau


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu