Toglo gwelededd dewislen symudol

Cadwch yn ddiogel yn ystod y Sioe Fawr

Pwynt Cymorth

Mae'r Pwynt Cymorth yn safle feddygol 24 awr sy'n gweithredu o Neuadd Strand, Llanfair-ym-Muallt.

Mae'r safle ar agor rhwng 8yh ddydd Sadwrn 20 Gorffennaf a 5yb ddydd Iau 25 Gorffennaf 2024 a bydd yn cael ei redeg gan Ambiwlans Sant Ioan Cymru.

Cafodd y Pwynt Cymorth ei sefydlu i'r rhieni sydd angen cymorth meddygol ac os yw'n ofynnol mae modd eu cludo i ysbyty am driniaeth pellach.

I gysylltu â'r Pwynt Cymorth ffoniwch 01597 826154.

Pe byddai angen rhagor o gymorth arnoch, mae help ar gael oddi wrth:

DPJ Foundation- Ar gael 24awr

Samariaid- Ar gael 24awr

Mind Cymru - Dydd Llun i Ddydd Gwener, 9am to 6pm

C.A.L.L. - Ar gael 24awr - (Cymru yn unig)

Pwynt Cymorth "Pop Up"

Os oes angen cyfarwyddyd a chymorth llesiant arnoch, sgwrsiwch gyda'n Gweithwyr Ieuenctid yn y Groe. Yma, cewch gasglu potel ddŵr i'ch hydradu sef rhodd garedig oddi wrth Radnor Hills.

Llwybr Gwrydd

Llwybr cerdded diogel sy'n cysylltu Maes y Sioe Frenhinol, Arena Y Pentre Ieuenctid, Fferm Penmaenau, a Chanol Tref Llanfair-ym-Muallt yn ystod yr wythnos. 

Llwybr diogel yw hwn â therfyn cyflymder dros dro o 20yr awr i roi cymorth i ymwelwyr deithio'n ddiogel.

Tacsis

Mae'r brif safle tacsis wedi ei leoli ym Maes Parcio'r Groe, a bydd staff diogelwch yn bresennol i gefnogi diogelwch ymwelwyr.

Yn ychwanegol, mae busnesau tacsis trwyddedig Cyngor Sir Powys ar gael i gymryd teithwyr i drefi a phentrefi cylchynol (fel y mae cerbydau trwyddedig eraill Powys a allai fod yn gweithio yn yr ardal ar hyn o bryd). Argymhellir yn gryf eich bod chi'n archebu ymlaen llaw oherwydd y galw mawr. Arhoswch yn y lloches fysiau gyferbyn âMaes Parcio'r Groe am dacsis sydd wedi eu harchebu yn barod

Adey's - 01597 822118

Big Mike's Taxi - 07989 998706

George's Taxis - 07498 729724

Green Taxi - 07436 245957

SP Cars - 01597 810666

Supreme Taxis - 07984 114286

Joia, Cymer Ofal, Bydd Ddiogel

  • Yfwch yn gyfrifol gan wybod faint sy'n ddigon i chi
  • Edrychwch ar ôl eich ffrindiau
  • Mae ymagwedd sero-goddefgarwch at gyffuriau yn holl safleoedd y digwyddiad, a bydd chwiliadau ar hap yn digwydd.
  • Peidiwch â nofio yn yr afon. Mae pyllau dyfnion ynddi ac islif cryf na allwch eu gweld o'r arwyneb. Does dim mannau croesi diogel, dilynwch y Llwybr Gwyrdd os gwelwch yn dda.
  • Dilynwch y Llwybr Gwyrdd wrth deithio rhwng safleoedd digwyddiadau.
  • Cadwch wedi eich hydradu - Mae llawer o fannau dŵr yfed am ddim, ac yn y Pwynt Cymorth yng nghanol y dref ceir poteli dŵr am ddim sef rhodd garedig oddi wrth by Radnor Hills.
  • Os fydd hi'n boeth, defnyddiwch eli haul a gwisgwch het.