Canlyniadau'r Etholiad

Canlyniadau Etholiad Seneddol Etholaeth Maldwyn - 12 Rhagfyr 2019

 

Datganiad o Ganlyniadau'r Pol:

Yr wyf i, sydd a'm llofnod isod, sef Swyddog Canlyniadau yn etholiad Aelod dros Etholaeth Sir Drefaldwyn a gynhaliwyd ar y 12 Rhagfyr 2019 drwy hyn yn hysbysu bod nifer y pleidleisiau a gofnodwyd i bob ymgeisydd yn y dywededig etholiad fel a ganlyn:

 

Nifer y pleidleisiau a gofnodwyd:

 • Kishan Rajesh Devani, Democratiaid Rhyddfrydol Cymru - 7,882
 • Catherine Alexandra Duerden, Llafur Cymru - 5,585
 • Gwyn Wigley Evans, Gwlad Gwlad - 727
 • Alun Craig Williams, Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru - 20,020 (Etholwyd)

 

Yr oedd nifer y pleidleisiau a wrthodwyd fel a ganlyn:

 1. heb farc swyddogol - 33
 2. pleidleisio i fwy o ymgeiswyr nag yr oedd hawl gan y pleidleisiwr - 24
 3. ysgrifen neu farc y gellid o'i herwydd adnabod y pleidleisiwr - 0
 4. heb farc neu yn gwbl ddirym oherwydd ansicrwydd - 156

Cyfanswm 213

 

Alun Craig Williams ac yr wyf drwy hyn yn datgan bod y dywededig wedi ei iawn (h)ethol dros y ddywededig Etholaeth

Swyddog Canlyniadau Gweithredol   

Dyddiedig 13/12/2019           

 

 

Canlyniadau Etholiad Seneddol Etholaeth Brycheiniog a Maesyfed - 12 Rhagfyr 2019

 

Datganiad o Ganlyniadau'r Pol

Yr wyf i, sydd a'm llofnod isod, sef Swyddog Canlyniadau yn etholiad Aelod dros Etholaeth Sir Brycheiniog a Faesyfed a gynhaliwyd ar y 12 Rhagfyr 2019 drwy hyn yn hysbysu bod nifer y pleidleisiau a gofnodwyd i bob ymgeisydd yn y dywededig etholiad fel a ganlyn:

 

Nifer y pleidleisiau a gofnodwyd:

 • Tomos Glyndwr Davies, Llafur Cymru - 3,944
 • Jane Dodds, Democratiaid Rhyddfrydol Cymru - 14,827
 • Jeff David Green, Plaid Gristnogol Cymru "Datgan Arglwyddiaeth Crist" - 245
 • Fay Alicia Jones, Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru - 21,958  (Etholwyd)
 • Lady Lily The Pink, Bernice Benton, The Official Monster Raving Loony Party - 345

 

Yr oedd nifer y pleidleisiau a wrthodwyd fel a ganlyn:

 1. heb farc swyddogol - 0
 2. pleidleisio i fwy o ymgeiswyr nag yr oedd hawl gan y pleidleisiwr - 21
 3. ysgrifen neu farc y gellid o'i herwydd adnabod y pleidleisiwr - 2
 4. heb farc neu yn gwbl ddirym oherwydd ansicrwydd - 87

Cyfanswm - 110

 

Fay Alicia Jones ac yr wyf drwy hyn yn datgan bod y dywededig wedi ei iawn (h)ethol dros y ddywededig Etholaeth

Swyddog Canlyniadau Gweithredol

Dyddiedig 13/12/2019                               

                       

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu