gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Cynllun cymorth costau byw

Gwylio Gweddarllediadau'r Cyngor

Gallwch wylio gweddarllediadau rhai o'n cyfarfodydd cyngor cyhoeddus yn fyw ac yn yr archifau ar ein porthol gweddarllediadau.
Image of Council meeting

Mae hwn yn caniatáu i chi weld y cyngor yn llunio penderfyniadau sy'n effeithio arnoch chi, ac yn ein helpu ni i fod yn agored ac yn atebol. Mae'n rhoi cyfle i chi ymwneud mwy â democratiaeth leol.

Dydyn ni ddim yn gweddarlledu ein holl gyfarfodydd ar hyn o bryd, dim ond y rheiny y  mae gan y cyhoedd lawer o ddiddordeb ynddyn nhw, ond byddwn yn adolygu ein barn ynghylch pa gyfarfodydd ddylai gael eu gweddarlledu yn y dyfodol agos.

Bydd y gweddarllediadau'n aros yn ein harchif am chwe mis ar ôl dyddiad y cyfarfod, ac yna'n cael eu tynnu i ffwrdd.

Gwylio'r Gweddarllediadau yma Gwylio'r Gweddarllediadau