Help gyda Llety â Chefnogaeth

A allech chi wneud y gwahaniaeth i fywyd rhywun ifanc? A allech chi gynnig carreg camu i bobl ifanc ym Mhowys tuag at annibyniaeth?

Mae'r sawl sy'n cynnig Llety â Chymorth yn darparu ystafell yn eu cartref i unigolyn ifanc ac yn rhoi cefnogaeth, anogaeth a chyfarwyddyd iddynt ddatblygu'r sgiliau ymarferol a'r hyder sydd eu hangen arnynt i fyw'n annibynnol.

Fel rhan o'r cynllun Llety â Chymorth, fe fyddech yn cynnig llety dros dro i unigolyn ifanc o fewn eich cartref. Fe fyddech yn eu helpu i ddatblygu sgiliau byw annibynnol i'w galluogi i fyw'n annibynnol yn y dyfodol.

Fel Gwestywr Llety â Chymorth, fe fyddwch yn gwneud gwahaniaeth go iawn i fywyd unigolyn ifanc. Yn gyfnewid am hyn, fe fyddwch yn derbyn cefnogaeth barhaus oddi wrth ein Cydlynwyr Llety â Chymorth, mynediad at ystod eang o hyfforddiant, gan gynnwys lwfans wythnosol.

Allwn i fod yn Westywr Llety â Chymorth?

Gallwch, os:

 • Oes gennych ystafell sbar,
 • Ydych yn mwynhau cwmni pobl ifanc,
 • Oes gennych yr amser, yr egni a'r ymroddiad i weithio ag unigolyn ifanc.

Gall Llety â Chymorth fod gyda theulu, cwpl neu rywun sengl. Ni fyddech yn cael cyfrifoldeb rhiant dros yr unigolyn ifanc, ond fe fyddech yn rhoi cyfarwyddyd a help ymarferol iddynt i'w paratoi i fyw ar ben eu hunain.

Pa fath o gefnogaeth fydd gofyn i mi ei gyflwyno i'r unigolyn ifanc?

 • Cyllidebu
 • Coginio ar gyllideb isel
 • Glanhau
 • Golchi dillad
 • Darparu cyngor
 • Gwrando pan fo angen

Gofyn am alwad nôl am Llety â Chymorth Gofyn am alwad nôl am Llety â Chymorth

 

Cyswllt

 • Ebost: fostering@powys.gov.uk
 • Ffon: 0800 22 30 627
 • Cyfeiriad: The Park, Newtown, Powys, SY16 2NZ (Gogledd)
 • Cyfeiriad: Neuadd Brycheiniog, Cambrian Way, Brecon, Powys, LD3 7HR (De)

 

Rhowch sylwadau am dudalen yma

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu