Toglo gwelededd dewislen symudol

Prentisiaethau

Apprenticeships

Mae Prentisiaeth yn ffordd ymarferol o ennill cymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol a'r sgiliau gwaith gwirioneddol angenrheidiol, tra'n gweithio mewn amgylchedd gwaith go iawn.

Gronfa Talent Prentisiaethau

Os hoffech chi fod yn rhan o'r gronfa talent prentisiaethau a bod modd i'r cyngor gysylltu â chi'n uniongyrchol os bydd addas yn codi, llenwch y ffurflen gais.

Ymunwch â'n cronfa talent (Ewch i Gronfa Talent Prentisiaethau)

Gwybodaeth prentisiaethau

Prentisiaethau Swyddi ar Lwybr Graddfa

Prentisiaethau Powys

Mae prentisiaeth yn debyg i swydd arferol, heblaw y bydd gofyn i chi weithio tuag at gymhwyster achrededig sy'n gysylltiedig â'ch rôl, a fydd yn cael ei ddarparu gan ddarparwr hyfforddiant a gymeradwyir gan Lywodraeth Cymru.

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Prentisiaethau Powys)

Swyddi ar Lwybr Graddfa

Os ydych mewn Swydd ar Lwybr Graddfa bydd dal angen i chi wneud hyfforddiant achrededig sy'n gysylltiedig â'ch rôl ond mae'n bosibl y bydd Cyngor Sir Powys yn trefnu'r hyfforddiant yn fewnol.

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Swyddi ar Lwybr Graddfa)
Prentisiaethau Prentisiaethau

Prentisiaethau Powys

Mae prentisiaeth yn debyg i swydd arferol, heblaw y bydd gofyn i chi weithio tuag at gymhwyster achrededig sy'n gysylltiedig â'ch rôl, a fydd yn cael ei ddarparu gan ddarparwr hyfforddiant a gymeradwyir gan Lywodraeth Cymru.

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Prentisiaethau Powys)
Swyddi ar Lwybr Graddfa Swyddi ar Lwybr Graddfa

Swyddi ar Lwybr Graddfa

Os ydych mewn Swydd ar Lwybr Graddfa bydd dal angen i chi wneud hyfforddiant achrededig sy'n gysylltiedig â'ch rôl ond mae'n bosibl y bydd Cyngor Sir Powys yn trefnu'r hyfforddiant yn fewnol.

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Swyddi ar Lwybr Graddfa)