Dod o hyd i gyrsiau coleg a dosbarthiadau nos

NPTC Group Mae Grwp NPTC (Castell-nedd Port Talbot) yn darparu cyrsiau coleg a dosbarthiadau nos.

 

Cyrsiau Coleg

Unwyd Grwp NPTC, sef Coleg Castell-nedd Port Talbot a Choleg Powys gynt ar 1 Awst 2013. Mae'r grwp bellach yn un o'r darparwyr Addysg Bellach mwyaf yng Nghymru.

Mae'r Coleg yn cynnig rhaglen gyffrous ac amrywiol o gyrsiau amser llawn a rhan amser ar ei 12 campws sydd wedi'u lleoli mewn gwahanol fannau o dde i ogledd Cymru.

 

Dysgu Oedolion

Nod NPTC yw rhoi myfyrwyr ar ben ffordd wrth iddyn nhw astudio, boed hynny ar gyfer y gwaith, neu er mwyn pleser. Mae'r cyrsiau'n amrywio o TG sylfaenol i ieithoedd tramor modern, y Gymraeg a Chelf a Chrefft.

 

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i: www.nptcgroup.ac.uk

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu