SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Amgueddfa Sir Faesyfed

Image of the entrance to Radnorshire Museum

Oherwydd pandemig COVID-19 ac yn dilyn cyfarwyddyd Llywodraeth Cymru, bydd Amgueddfa Sir Faesyfed yn cau o ddydd Sadwrn 5 Rhagfyr.  Byddwn yn ailagor pan fydd y cyfyngiadau ar gyfer amgueddfeydd yng Nghymru'n cael eu llacio.

 

Image of Radnor MuseumMae Amgueddfa Maesyfed yn casglu, cadw ac yn dehongli treftadaeth ddiwylliannol gyfoethog hen sir Faesyfed.   Caiff hyn ei adlewyrchu yn ei gasgliadau gwahanol ar ddaeareg, paleontoleg, archaeoleg, hanes naturiol, hanes cymdeithasol a chelf gain.

 

Mynediad am ddim

Darganfod pa gasgliadau sydd gyda ni yma yn yr amgueddfa

Mae Amgueddfa Maesyfed yn casglu, cadw ac yn dehongli treftadaeth ddiwylliannol gyfoethog hen sir Faesyfed.   Caiff hyn ei adlewyrchu yn ei gasgliadau gwahanol ar ddaeareg, paleontoleg, archaeoleg, hanes naturiol, hanes cymdeithasol a chelf gain.

Mae'r amgueddfa ar ddau lawr sy'n hwylus i'w cyrraedd o fewn hen Lyfrgell Gyhoeddus Carnegie yn y Gerddi Coffa hyfryd yn Llandrindod.

Gweld pa gasgliadau sydd gennym yma yn yr amgueddfa.

 

Oriau Agor

  • Dydd Sul a Dydd Llun:  Ar Gau
  • Dydd Mawrth i ddydd Gwener: 11am i 3pm
  • Dydd Sadwrn: 10am i 1pm

 

Adnoddau a chyfleusterau

  • Wi-fi am ddim trwy'r amgueddfa i gyd.
  • Ystafell ddigwyddiadau i'w llogi ar gyfer cyfarfodydd, darlithoedd a digwyddiadau.  Mae'r ystafell yn cynnwys system glyweledol lawn gyda lle i 30 o bobl.
  • Lifft i'r llawr cyntaf.
  • Cyfleusterau ymchwilio gan gynnwys llyfrgell gyfeirio, cyfrifiadur gyda mynediad i'r we, ffotograffiaeth, sganio ac argraffu.

Am ragor o wybodaeth ar y cyfleusterau hyn, cysylltwch â ni.

 

Cysylltiadau


 

Feedback about a page here
 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu