Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Anfonwch eich CV

Diolch am eich diddordeb mewn ymgeisio am un o'n swyddi ym Mhowys. 

Ar hyn o bryd, rydym wrthi'n treialu proses ymgeisio cyflym ac mae'r rôl y mae gennych ddiddordeb ynddi yn rhan o'r broses honno. 

A fyddech cystal â defnyddio'r ddolen isod i ddechrau eich cais ac i'n helpu ar ein taith o welliant parhaus drwy roi adborth i ni.

Edrychwn ymlaen at glywed gennych!

Enw'r Swydd: Gweithiwr Ailalluogi a Gofal
Rhif y Swydd: ADU2862B 
Lleoliad/Canolfan Waith: Amrywiol leoliadau ym Mhowys
Graddfa: Graddfa 5 £24,294 i £25,119 y flwyddyn ar gyfartaledd £12.59 i £13.01 yr awr
Pecyn: 35 awr, Parhaol (Mae rolau 25 awr hefyd ar gael) 
Gweld y Disgrifiad Swydd (PDF) [147KB](Yn agor ffenestr newydd)

Gwnewch gais yma Cais swydd