Tîm Cynhwysiant

Image of different hands holding jigsaw pieces

Grwpiau sy'n agored i niwed - Lleiafrifoedd Ethnig, Saesneg fel Iaith Ychwanegol, (EAL), Sipsiwn, Roma a Theithwyr, Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches, Plant Milwyr

 

Pa ddisgyblion ydyn ni'n eu helpu?

 • Disgyblion o gefndiroedd lleiafrifoedd ethnig sy'n cynnwys:
  • Disgyblion Saesneg fel iaith ychwanegol - unrhyw gam ar yr asesiad caffael EAL
  • Sipsiwn, Roma, Teithwyr
  • Ffoaduriaid o Syria a Cheiswyr Lloches
 • Plant milwyr

 

Beth ydyn ni'n ei wneud?

 

 • Darparu dysgu ac addysgu, cefnogaeth a chyngor ar draws rhwydweithiau cymunedol
 • Cynnig help i ddisgyblion, teuluoedd ac ysgolion i sicrhau fod disgyblion yn llwyddo i fod yn rhan o fywyd yr ysgol a'r gwaith dysgu
 • Helpu ysgolion i adnabod plant yn gynnar, a sicrhau darpariaeth ac ymyrraeth effeithiol i ddisgyblion
 • Cydraddoldeb hiliol / Amrywiaeth a chymorth a datblygu'r cwricwlwm
 • Darparu adnoddau ac offer CPD i ysgolion a theuluoedd i helpu wrth ymsefydlu, dysgu ac addysgu disgyblion.

 

Sut allwch chi dderbyn cefnogaeth?

 

Mae croeso i chi gysylltu ag un o'r tîm os oes gennych unrhyw gwestiynau ar helpu disgyblion a theuluoedd o grwpiau sy'n agored i niwed, ac edrychwn ymlaen at weithio â chi.

 

Sarah Court

Athro Arbenigol ar gyfer Grwpiau sy'n agored i niwed

 

Helen Quinlan (Canol a De Powys)

Gweithiwr Achosion a'r Swyddog Cyswllt â Theuluoedd ar gyfer Grwpiau sy'n agored i niwed

 

Shona Perry (Canol a Gogledd Powys)

Gweithiwr Achosion a'r Swyddog Cyswllt â Theuluoedd ar gyfer Grwpiau sy'n agored i niwed

 

Ebost : alndepartment@powys.gov.uk

Ffon: 01597 827339

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu