Strategaethau Iaith Gymraeg Cyngor Sir Powys

PCC Welsh language strategies

Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg

Mae Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg newydd y cyngor yn cefnogi ein nod o wella mynediad i ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg ar draws holl gyfnodau allweddol addysg ym Mhowys. Bydd y strategaeth hefyd yn helpu i fodloni strategaeth 2050 Llywodraeth Cymru i sicrhau un filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg (CSGA)

Mae Llywodraeth Cymru yn ei gwneud yn ofynnol i'r cyngor baratoi Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg (CAGA). Mae'r Cynllun yn nodi sut y bydd y cyngor yn datblygu addysg cyfrwng Cymraeg i gynyddu nifer y disgyblion sy'n defnyddio addysg cyfrwng Cymraeg. 

Lawrlwythwch Gynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg ar gyfer 2017-20 i gael rhagor o wybodaeth.

Rydym yn gweithio ar y CSAG newydd ar gyfer 2022-2032 a byddwn yn cyhoeddi'r drafft ar y safle hwn pan fydd yn barod ar gyfer ymgynghori.

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu