Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG)

Os hoffech arsylwi cyfarfod CYSAG, cysylltwch ag education@powys.gov.uk DIM HWYRACH NAG 1 WYTHNOS CYN  y cyfarfod a drefnwyd.

Swyddogaethau CYSAG

Mae'n ofynnol i bob awdurdod lleol ffurfio Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar gyfer Addysg Grefyddol, a elwir yn CYSAG, yn eu hardal leol.

Prif swyddogaeth CYSAG yw:

  • cynghori'r ALl ar addoli ar y cyd mewn ysgolion sirol a'r addysg grefyddol sydd i'w chyflwyno yn unol â'r maes llafur cytûn gan gynnwys dulliau addysgu, cyngor ar ddeunyddiau a darparu hyfforddiant i athrawon
  • Ystyried a ddylid argymell i'r ALl adolygu ei faes llafur cytunedig cyfredol drwy gynnull Cynhadledd Maes Llafur Cytunedig
  • Ystyried a ddylid amrywio'r gofyniad y dylai addoli crefyddol mewn ysgol sirol fod yn 'Gristnogol ei natur yn fras' (penderfyniadau)
  • Cyflwyno adroddiadau bob blwyddyn i'r ALl a'r Adran Addysg a Sgiliau (DfES) am ei weithgaredda

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu