Aelodau

Mae CYSAG Cyngor Sir Powys yn cynnwys pedwar aelod etholedig sy'n cynrychioli'r awdurdod lleol, chwe chynrychiolydd o grwpiau Cristnogol a grwpiau crefyddol eraill a chwe chynrychiolydd o gymdeithasau athrawon. Mae pum lle cyfetholedig yn cael eu  dyrannu yn ôl disgresiwn y pwyllgor ar hyn o bryd.

Ym mis Ebrill 2021, roedd aelodaeth CYSAG Powys yn cynnwys y canlynol:

Cynrychiolwyr Enwadau Crefyddol

 • John Meredith - Cyfarwyddwr Addysg Esgobaethol yr Eglwys yng Nghymru (Esgobaeth Abertawe ac Aberhonddu) - Cynrychiolydd yr Eglwys yng Nghymru
 • Judith Baker - Ymwelydd yr Esgob, yr Eglwys yng Nghymru (Esgobaeth Llanelwy) - Cynrychiolydd yr Eglwys yng Nghymru
 • GWAG - Cynrychiolydd yr Eglwys Gatholig Rufeinig
 • Miara Rabearisoa - Eglwys Bresbyteraidd Cymru - Cynrychiolydd Cyngor Eglwysi Rhyddion Cymru
 • GWAG -  Cynrychiolydd Cyngor Eglwysi Rhyddion Cymru
 • GWAG -  Cynrychiolydd Cyngor Eglwysi Rhyddion Cymru

 

Cynrychiolwyr Cymdeithasau Athrawon

 • Margaret Evitts - Cynrychiolydd Cymdeithas Genedlaethol y Prifathrawon (NAHT)
 • Ann Eleri Thomas - Athrawes, Ysgol Bro Hyddgen, Machynlleth - (Campws Cynradd) - Cynrychiolydd Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC)
 • Jackie Parker - Pennaeth Ysgol Uwchradd Crughywel - Cynrychiolydd Cymdeithas Arweinwyr Ysgolion a Cholegau Cymru (ASCL)
 • Paula Watts - Athrawes Add Gref, Ysgol Uwchradd y Trallwng - Cynrychiolydd Cymdeithas Genedlaethol yr Ysgolfeistri / Undeb yr Athrawesau (NASUWT)
 • Suzy Craddock-Bennett - Athrawes Add Gref, Ysgol Uwchradd y Drenewydd - Cynrychiolydd yr Undeb Addysg Cenedlaethol (NEU)
 • GWAG - Cynrychiolydd Llais

 

Cynrychiolwyr yr ALl

 • Y Cynghorydd Michael Williams - Cynrychiolydd Aelod Etholedig Sir Drefaldwyn
 • Y Cynghorydd Jackie  Charlton  -  Aelod  Etholedig  Swydd Frycheiniog
 • Y Cynghorydd Ange  Williams - Cynrychiolydd Aelod Etholedig Sir Faesyfed
 • Sian Fielding - Ymgynghorydd Her - Swyddog Cefnogi yr Awdurdod Lleol ar gyfer CYSAG

 

Aelodau Cyfetholedig  (Heb bleidlais)

 • John Mitson  - Cyn Glerc   (Cadeirydd)
 • Sali Roberts - Cynrychiolydd  Mudiad  Addysg  Grefyddol  Cymru (REMW)
 • Y Parchedig Ganon  Yr Athro Leslie J Francis - Cynrychiolydd Canolfan y Santes Fair 
 • John Perkins - Cynrychiolydd Mudiad Efengylaidd Cymru (MEC)
 • Y Bugail Tim  Price - Cynrychiolydd yr Eglwys Bentecostal
Tudalennau defnyddiol

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu