Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Strategaeth Hybu'r Gymraeg 2017-22

Welsh Language promotion strategy image

Mae Strategaeth Hybu'r Gymraeg Cyngor Sir Powys yn nodi'r hyn sydd angen ei wneud i adfer a chryfhau sefyllfa'r Gymraeg yn yr ardal

Byddwn yn gwneud hyn trwy hyrwyddo a chefnogi'r iaith Gymraeg, sefydlu'r seilwaith i alluogi rhagor o bobl i siarad Cymraeg, ei gwneud yn haws i bobl ddefnyddio'r Gymraeg, a sicrhau fod y Gymraeg yn cael ei hystyried wrth ddatblygu polisïau a gwasanaethau.

 

Strategaeth Hybu'r Gymraeg Powys (PDF) [1MB]