RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Comisiynu gofal (Plant ac Oedolion)

Photo montage showing an elderly man, an elderly woman, a teenage girl with learning disabilities and a group of children

Sut rydym yn rheoli comisiynu gofal ar gyfer oedolion a phlant

Mae llawer o'r gwasanaethau gofal cymdeithasol a ddarperir i drigolion Powys - o ba bynnag oedran - yn cael eu darparu'n uniongyrchol gennym ni, sef gweithwyr y cyngor sir hwn. Mae eraill yn cael eu caffael gan asiantaethau eraill.  Mae'r Tîm Comisiynu yn comisiynu'r holl ofal hwn - yn fewnol ac yn allanol.

Mae ein holl waith yn cael ei arwain gan Gweledigaeth 2025 y cyngor, Asesiad Poblogaeth Gofal a Chefnogaeth ar gyfer Powys y Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol a Strategaeth Iechyd a Gofal Powys 

 

Gallwch gysylltu â'r Tîm Comisiynu yn pccsscommissioning@powys.gov.uk. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am waith y Bwrdd Partneriaetha Ranbarthol yma  HAFAN | RPB Powys

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu