RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Sut rydyn ni'n comisiynu gwasanaethau

Comisiynu yw'r broses lle mae gwasanaethau iechyd a gofal yn cael eu cynllunio, eu prynu a'u monitro.Photo montage of a group of children gardening, a young woman talking to an older woman, an older woman with her dog and a young boy playing

Rydym yn gweithio i set o egwyddorion wrth gomisiynu gwasanaethau i'n preswylwyr. Gallwch ddod o hyd i'r rhain yma:  Egwyddorion Comisiynu [119KB]  

Mae ein ffordd o weithredu yn cael ei arwain gan ymchwil a dadansoddiad o anghenion pobl Powys a marchnad Powys. Mae hyn yn cynnwys:

Gallwch hefyd weld ein Strategaeth Gomisiynu a Masnachol

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu