RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Datblygiadau newydd

Dyma rai o'r datblygiadau newydd y mae'r tîm Comisiynu yn gweithio arnynt:

  • Cyflwyno canfyddwr Cynorthwyydd Personol (PA) newydd - https://caresupportfinder.org/, teclyn ar-lein i baru pobl (gyda Thaliadau Uniongyrchol) sydd angen dod o hyd i ofalwyr taledig gyda PAs neu ficro-fentrau sydd ar gael i ddarparu gofal. Mae hyn yn mynd law yn llaw â system newydd ar gyfer rheoli Taliadau Uniongyrchol o'r enw'r Virtual Wallet. https://www.myvirtualwallet.co.uk/powysPhoto montage showing a young man pushing an older man in a wheelchair, an elderly woman, two young women, one who has learning disabilities playing with a dog, and a young boy.
  • Datblygu cyfleusterau preswyl ExtraCare yn y sir. O fis Mai 2021 ymlaen, mae un cyfadeilad yn y Drenewydd a dau arall (Neuadd Maldwyn yn y Trallwng a Phont Aur yn Ystradgynlais) yn cael eu datblygu)
  • Mae'r cynlluniau hyn yn gweithio gyda Community Catylysts Powys, prosiect i ddatblygu microfentrau yn y sector gofal cymdeithasol. Ym mis Chwefror, 2021, mae gan y cwmni 20 o bobl yn gweithio ar sail hunangyflogedig fel gofalwyr i drigolion ym Mhowys. Gallwch ganfod mwy am y cynllun hwn yn https://www.communitycatalysts.co.uk/project/powys/
  • Ym Mhowys, gyda chymorth tudalennau gwe AskSARA, mewn partneriaeth â'r Sefydliad Byw i'r Anabl (https://livingmadeeasy.org.uk/), datblygwyd porth ar-lein er mwyn i bobl weld pa gymorth sydd ar gael i breswylwyr i'w galluogi i fyw'n annibynnol. Gallwch ddod o hyd i AskSARA yn https://powys.livingmadeeasy.org.uk/
  • Gwefannau eraill sy'n darparu gwybodaeth am wasanaethau Powys yw https://infoengine.cymru/  and https://www.dewis.cymru/

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu