RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Trosglwyddo i Ddigidol

Yn 2017 cyhoeddodd BT fanylion trosglwyddo ffôn digidol; bydd y rhwydwaith ffôn traddodiadol y cyfeirir ato fel analog neu PTSN yn cael ei droi i ffwrdd a'i uwchraddio i dechnoleg fwy newydd sef Protocol Llais dros y Rhyngrwyd.  Mae gwaith eisoes ar droed a bwriad BT yw troi'r hen rwydwaith i ffwrdd erbyn 2025.

Ar hyn o bryd mae eich Larwm Llinell Ofal yn defnyddio cyswllt llinell dir analog traddodiadol a bydd trosglwyddo i ddigidol yn cael effaith ar hyn.  Bydd eich darparwr ffôn neu'r rhyngrwyd yn cysylltu â chi pan fyddan nhw'n barod i'ch trosglwyddo chi.

Bydd eich Larwm Llinell Ofal yn dal i weithio pan fyddwch wedi trosglwyddo, ond bydd angen i chi sicrhau fod y cebl gwyn o'r Larwm Llinell Ofal wedi'i osod yn eich hwb digidol.  Cofiwch wneud galwad prawf ar eich larwm pan fydd y cebl wedi'i gysylltu.

Os bydd yna doriad pŵer bydd batri wrth gefn y system ddigidol newydd yn para 15 munud sy'n golygu na fydd eich larwm Llinell Ofal yn cysylltu â'r ganolfan alw ar ôl 15 munud.  Mae'n bosibl prynu uned fatri wrth gefn wrth eich darparwr ffôn / rhyngrwyd a fydd yn ymestyn oes y batri i 1 awr.

Ar hyn o bryd, gyda'r system ffôn analog presennol, bydd eich Larwm Llinell Ofal yn gallu cysylltu â'r ganolfan alw am hyd at 48 awr ar ôl toriad pŵer.  Felly os byddai'n well gennych gadw'r system ffôn analog bresennol, yna cysylltwch â'ch darparwr ffôn / rhyngrwyd i drafod hyn.

Os oes gennych unrhyw bryderon am eich Larwm Llinell Ofal, cofiwch godi'r ffôn ar 01597 827639 neu e-bostiwch Adran Llinell Ofal Powys ar careline.admin@powys.gov.uk

Fe welwch wybodaeth ar sut y gall newidiadau i'r rhwydwaith ffôn effeithio arnoch chi ar wefan Ofcom  

https://www.bt.com/help/landline/digital-voice-migration

 

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu