1. Logio Mewn / Cofrestru
 2. English
Close Icon
 1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Adroddiad arolwg Estyn o Awdurdod Addysg Powys wedi'i gyhoeddi
Darllen mwy

Trwydded Cerbydau Masnachol ac Ôl-gerbydau (CVT)

Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref Trwydded Cerbydau Masnachol ac Ôl-gerbydau.

Os oes gennych un o'r cerbydau awdurdodedig isod, ni fydd angen trwyddedau Cerbydau a Threlars Masnachol arnoch i ddefnyddio'r Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu:

 • Ceir
 • SUV
 • Cludwyr pobl hyd at 9 sedd barhaol
 • Carafanau modur a Cherbydau Gwersylla,** sydd wedi'u trosi'n llawn
 • Ôl-gerbyd hyd at 1.4m * o hyd wedi'i dynnu gan unrhyw un o'r cerbydau uchod

**Yn unol â'r Adran Drafnidiaeth, ystyrir for cerbydau gwersylla (campervans) wedi'u 'trawsnewid yn llwyr' os oes ganddynt, seddi a bwrdd, lle cysgu a all fod wedi'u trosi o'r seddi, cyfleusterau coginio a storio.
Bydd y cyfleusterau uchod yn sownd i'r lle byw, ond efallai bod modd symud y bwrdd yn hawdd.

Bydd angen i chi gael trwyddedu ar gyfer y cerbydau a rhestrir isod ac mae gennych hawl i ddeuddeg ymweliad y flwyddyn (oni nodir yn wahanol):

 • Ceir â llythrenwaith arnynt (ac eithrio ceir cwrteisi a thacsis)
 • Unrhyw gerbydau sydd wedi'u llogi a cheir cwmn
 • Trelars wedi'u tynnu gan gerbyd awdurdodedig dros 1.4m* o hyd ac hyd at 2.44m*
 • Pob fan (unrhyw gerbyd gydag un neu fwy o baneli yn yr ochrau neu'r cefn)
 • Pob tryc bach agored
 • Pob Land Rover Defender (gan gynnwys pob Land Rover yn y cyfresi cynnar)

Ymddiheuriadau, dim mynediad o gwbl ar gyfer:
Unrhyw gerbyd dros bwysau cyfreithiol o 3.5 tunnell gros, Trelars dros 2.44m* o hyd, cerbydau gwely gwastad a rhai sy'n tipio, unrhyw gerbydau sy'n fwy na 5m o hyd.  Faniau blwch Luton, cerbydau amaethyddol gan gynnwys tractorau, fan ceffylau a threlars da byw.  *Mae hyd y trelar yn cyfeirio at y gofod y gellir ei ddefnyddio ar wely'r trelar, heb gynnwys y bachiad     Darllenwch fwy Cwestiynau Cyffredin   |   Telerau ac Amodau


Gallwch wneud cais ar-lein Ffurflen Gais Trwyddedau Cerbydau Masnachol neu Ôl-gerbydau

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu