Hysbysiad: NEWYDD! Gweld a llwytho eich bil trethi busnes ar-lein a mwy!
Darllen mwy

Trwydded Cerbydau Masnachol ac Ôl-gerbydau (CVT)

Bydd Canolfannau Ailgylchu a Gwastraff o'r Cartref (HWRC) yn ailagor ar gyfer DEFNYDD HANFODOL YN UNIG o ddydd Mawrth 26 Mai. 

Dim ond ceir fydd yn cael caniatâd i fynd mewn i'r Canolfannau Ailgylchu. Yn y lle cyntaf, ni fydd unrhyw drwyddedau masnach, na cherbydau a threlars masnachol yn cael eu caniatáu. Mae hyn hefyd yn helpu gyda rheoli'r galw, gorfodi rheolau pellter cymdeithasol a rheoli lefelau traffig. Bydd hyn yn cael ei adolygu'n barhaus a'i newid pan fydd hynny'n briodol.

Gallwch barhau i wneud cais nawr am drwydded i ddefnyddio cerbyd masnachol neu ôl-gerbydau yn y safleoedd pan fydd hyn yn newid. Oherwydd bod ein staff yn gweithio gartref, ni allwn dderbyn ceisiadau nad ydyn nhw'n rhai electronig. Allwn ni ddim prosesu unrhyw ddogfennau sy'n cael eu hanfon trwy'r post. Mae'r wybodaeth ynglŷn â gwneud cais, a thelerau ac amodau'r cynllun trwyddedu i'w gweld isod.

 

Coronafeirws (COVID-19)

Dilynwch y ddolen hon am gyngor a chefnogaeth penodol ar y Coronafeirws ar gyfer Sbwriel ac ailgylchu

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu