1. Logio Mewn / Cofrestru
 2. English
Close Icon
 1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: taliadau gwastraff gardd wedi'u lleihau
Darllen mwy

Trwydded Cerbydau Masnachol ac Ôl-gerbydau (CVT)

Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref Trwydded Cerbydau Masnachol ac Ôl-gerbydau.

Os oes gennych un o'r cerbydau awdurdodedig isod, ni fydd angen trwyddedau Cerbydau a Threlars Masnachol arnoch i ddefnyddio'r Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu:

 • Car
 • SUV
 • Landrofer gyda seddau cefn a ffenestri
 • Cerbydau cludo criw, hyd at 8 sedd
 • Caravanette
 • Faniau gwersylla
 • Ôl-gerbyd hyd at 1.4m * o hyd wedi'i dynnu gan unrhyw un o'r cerbydau uchod

Bydd angen i chi gael trwyddedu ar gyfer y cerbydau a rhestrir isod ac mae gennych hawl i ddeuddeg ymweliad y flwyddyn (oni nodir yn wahanol):

 • Ceir gydag ysgrifen arnyn nhw (ac eithrio ceir cwrteisi a thacsis)
 • Holl gerbydau wedi'u llogi a cherbydau cwmni/gwaith (wedi'i gyfyngu i dair Trwydded CVT y flwyddyn)
 • Trelars wedi'u tynnu gan gerbyd awdurdodedig dros 1.4m* o hyd ac hyd at 2.44m*
 • Faniau bach a faniau sy'n seiliedig ar olwynion byr
 • Pob picyp (i gynnwys Landrofers heb unrhyw seddau cefn na ffenestri), hyd at 3.5 tunnell fetrig o bwysau cyfreithlon gros'

Yn anffodus, ni allwn ganiatáu mynediad i'r canlynol, gyda neu heb drwydded CVT:
Unrhyw gerbyd sy'n fwy na 3.5 tunnell gros cyfreithiol, Ôl-gerbydau dros 2.44m* o hyd, Cerbydau gyda gwely gwastad a cherbydau Tipio, Unrhyw fan heblaw am rai gyda phellter byr rhwng yr echelydd, Bysiau mini, Faniau blwch Luton, Cerbydau amaethyddol yn cynnwys tractorau, faniau ceffylau a threlars stoc. *Mae hyd y trelar yn cyfeirio at y lle y gellir ei ddefnyddio yng ngwely'r trelar, heb gynnwys y bachiad     Darllenwch fwy Cwestiynau Cyffredin   |   Telerau ac Amodau


Gallwch wneud cais ar-lein Ffurflen Gais Trwyddedau Cerbydau Masnachol neu Ôl-gerbydau

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu