gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Cynllun cymorth costau byw

Pleidleisio fel dinesydd tramor cymwys, dinesydd Gwyddelig neu ddinesydd gwlad y Gymanwlad

A allaf i bleidleisio os nad ydw i'n ddinesydd Prydeinig?

Rydych yn gymwys i bleidleisio mewn etholiad llywodraeth leol (a adnabyddir hefyd fel Cyngor lleol) a Llywodraeth Cymru os ydych yn 16 oed neu'n hŷn ac yn ddinesydd tramor cymwys.

Nid yw dinesydd tramor cymwys yn cynnwys y canlynol:

  • dinesydd y Gymanwlad, neu
  • ddinesydd Gweriniaeth Iwerddon

sydd â chaniatâd i aros, neu nad oes angen caniatâd i aros arno, neu sy'n cael ei drin fel rhywun sydd â chaniatâd i ddod i mewn i'r DU neu aros ynddi.

Gall dinasyddion tramor cymwys 14 oed a hŷn gofrestru i bleidleisio yng Nghymru. 

 

Rwyf yn ddinesydd Gwyddelig neu'n ddinesydd gwlad y Gymanwlad, ym mha etholiadau allaf i bleidleisio?

Mae dinasyddion 14 oed a hŷn o Weriniaeth Iwerddon a'r Gymanwlad yn gymwys i gofrestru mewn etholiadau llywodraeth leol a Senedd Cymru.

Mae dinasyddion 16 oed a hŷn o Weriniaeth Iwerddon a'r Gymanwlad yn gymwys i gofrestru i bleidleisio yn etholiadau Senedd DU. Rhaid i chi fod yn 18 oed neu'n hŷn i bleidleisio mewn etholiadau Senedd DU. 

 

Analluogrwydd cyfreithiol i bleidleisio

Ni all person sy'n amodol ar analluogrwydd cyfreithiol i bleidleisio gael ei gynnwys ar gofrestr etholwyr.

Os nad ydych chi'n siŵr a yw hyn yn berthnasol i chi, mae cyfarwyddyd ar gael ar wefan y Comisiwn Etholiadol fan hyn:https://www.electoralcommission.org.uk/cy/new-running-electoral-registration-wales/eligibility-register-vote/sut-mae-anghymhwyster-cyfreithiol-yn-effeithio-ar-yr-hawl-i-gofrestru-i-bleidleisio

Ffynhonnell : Y Comisiwn Etholiadol

 

Cysylltiadau

  • Ebost: electoral.services@powys.gov.uk
  • Ffôn: 01597 826202
  • Cyfeiriad: Gwasanaethau Corfforaethol Cyfreithiol a Democrataidd, Neuadd y Sir, Cofrestru Etholiadol, Spa Road East, Llandrindod, Powys, LD1 5LG

Rhowch sylwadau am dudalen yma