gwelededd ddewislen symudol Toggle

Hyfforddiant Asesu Gofalwyr

Darperir gan Credu

Cynulleidfa Darged: Ymarferwyr Gwaith Cymdeithasol

Nod:

Y diben yw galluogi ymarferwyr i gael y cyfle a'r amser i feddwl am Ofalwyr, Asesiadau Gofalwyr, beth ydynt a sut y gallant helpu.

Dyddiadau: (9.30am - 12pm)

8 Mehefin 2022

12 Hydref 2022

8 Chwefror 2023

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau