1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad:Taliadau am gasglu gwastraff swmpus i godi
Darllen mwy

Hyfforddiant Gofal Cymdeithasol

Mae'r Uned Hyfforddiant yn gyfrifol am gynhyrchu a chyflwyno Rhaglen Datblygu'r Gweithlu Gofal Cymdeithasol (RhDGGC) ar sail flynyddol.  Mae'r Uned Hyfforddiant yn hyrwyddo'r rhaglen hyfforddi o fewn Gwasanaethau Plant ac Oedolion Cyngor Sir Powys sy'n cwmpasu gofalwyr, gofalwyr maes a rhieni mabwysiadu ynghyd â'r sector preifat, gwirfoddol ac annibynnol (Sefydliadau'r Sector Ehangach), ac yn cynnig cyngor a chyfarwyddyd ar ddiwallu'r safonau a'r targedau sy'n ofynnol.

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu