gwelededd ddewislen symudol Toggle

Atal a Rheoli Heintiau

Darperir gan Keith Jones, JMG Training & Consultancy

Cynulleidfa Darged: Darparwyr / Gofalwyr

Nod:

Cefnogi staff sydd angen rhoi cymorth gofal personol.

Canlyniadau:

  • Deddfwriaeth ac arfer gorau
  • Diffiniadau o haint, coloneiddio a chludwr
  • Lledaenu haint
  • Cynlluniau personol ac asesiadau risg
  • Y gadwyn heintio
  • Rhagofalon safonol
  • Golchi dwylo'n effeithiol
  • Rheoli offer miniog
  • Glanhau a gwastraff
  • Golchi dillad a llieiniau

Dyddiadau: (9.30am - 12.30pm)

12 Mai 2022

5 Gorffennaf 2022

2 Medi 2022

3 Hydref 2022

19 Ionawr 2023

8 Chwefror 2023

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau