gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gofal Personol

Cyflwynir gan Keith Jones JMG Training & Consultancy

Gynulleidfa Darged:Timoedd a Darparwyr Gwaith Cymdeithasol

Nod:

Cefnogi staff gofal cymdeithasol i ddarparu gofal personol i ddinasyddion sy'n defnyddio gwasanaethau.

Canlyniadau:

  • Diffiniad o ofal personol
  • Deddfwriaeth ac arfer gorau
  • Canllawiau NICE
  • Cymorth ar gyfer gofal personol
  • Ymataliad
  • Gofal o'r geg
  • Gofal traed
  • Ymolchi a chymryd cawod
  • Golchi gwallt
  • Cefnogi rhywun i wisgo

Dyddiadau: (1pm - 4pm)

12 Mai 2022

5 Gorffennaf 2022

2 Medi 2022

3 Hydref 2022

19 Ionawr 2023

8 Chwefror 2023

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau