gwelededd ddewislen symudol Toggle

Ymwybyddiaeth Diabetes

Darparwr: Keith Jones, JMG Training & Consultancyol

Cynnwys y Cwrs:

  • Deall y gwahanol fathau o ddiabetes a beth mae cyn-diabetig yn ei olygu.
  • Disgrifiwch arwyddion a symptomau diabetes
  • Deall effeithiau posibl y cyflwr yn y tymor byr a'r tymor hir
  • Deall triniaethau a sut maent yn gweithio
  • Gwybod beth yw rheolaeth dda ar ddiabetes
  • Trafod ystyriaethau gofal traed mewn diabetes
  • Trwy astudiaeth achos trafod cefnogi unigolyn sy'n byw gyda diabetes

Dyddiadau: 

  • 6 Medi 2023 1pm - 4pm
  • 1 Chwefror 2024 9.30am - 12.30pm

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau