gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Ymyrraeth i gasgliadau gwastraff ac ailgylchu

Addysg ddewisol yn y cartref

Nod Cyngor Sir Powys yw darparu canllawiau a chymorth i rieni sy'n ystyried neu wedi penderfynu addysgu eu plant yn y cartref.

Os ydych chi'n ystyried addysg yn y cartref neu eisoes yn addysgu eich plant o'r cartref, a'ch bod am gysylltu â ni, defnyddiwch y manylion isod:

Tîm Addysg Ddewisol yn y Cartref

Cyngor Sir Powys
Neuadd y Sir
Llandrindod
Powys
LD1 5LG

Rhif ffôn: 01686 614011 neu 01597 827598  

Ebost: ehe@powys.gov.uk