gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Cynllun cymorth costau byw

Hyfforddiant ar drefniadau diogelu wrth amddifadu o ryddid

Gan 'Bond Solon' dros Teams

Prif bwyntiau dysgu

  • Esbonio cefndir a gorolwg presennol o drefniadau diogelu wrth amddifadu o ryddid.
  • Arfarnu dyfarniad y Goruchaf Lys yn P v Cheshire West a Chester and P & Q v Surrey County Council 
  • Defnyddio'r 'prawf eithaf' o ran arferion gorau yn unol â chyfraith achosion presennol.
  • Nodi'r gwahaniaeth rhwng gyfyngu ar ac amddifadu o ryddid.
  • Diffinio sut y mae darpariaethau trefniadau diogelu wrth amddifadu o ryddid yn cysylltu ag egwyddor graidd cyfyngiadau lleiaf Deddf Galluedd Meddyliol 2005.
  • Cynnal y broses o atgyfeirio, asesu, adolygu a herio.
  • Nodi'n gywir y broses o wneud cais i'r Llys Diogelu ar gyfer achosion Atodlen A1 Deddf Galluedd Meddyliol.
  • Dangos rol y Llys a gweithwyr proffesiynol eraill sy'n ymwneud â threfniadau diogelu wrth amddifadu o ryddid.

Dyddiadau:

  • 21 Gorffennaf 2022 9.30am - 5pm
  • 1 Tachwedd 2022 9.30am - 5pm

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau