gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Cynllun cymorth costau byw

Dweud eich dweud ar ddatblygu hybiau cymunedol yn llyfrgelloedd Powys

Image of six people working and chatting in pairs in a library setting

23 Mai 2022

Image of six people working and chatting in pairs in a library setting
Mae Gwasanaeth Llyfrgelloedd Powys yn cynnal ymchwil ar sut y byddai'n bosibl helpu trigolion i ddefnyddio technoleg a gwasanaethau digidol, trwy ddatblygu hybiau cymunedol a fyddai'n cynnig cymorth a lle i weithio o bell.

Mae'r prosiect ymgysylltu'n cael ei lansio heddiw (dydd Llun 23 Mai) ac mae'n cynnwys dau arolwg:

  • Bydd un yn asesu pa mor hawdd neu anodd ydyw i drigolion gyrraedd gwasanaethau a gwybodaeth allweddol ym Mhowys a sut fyddai'n bosibl gwella hynny trwy greu hybiau digidol mewn llyfrgelloedd lle byddai help wrth law.
  • Bydd y llall yn mesur y diddordeb sydd mewn datblygu mannau gwaith o fewn llyfrgelloedd i'r rhai hynny sydd efallai'n gweithio o adref neu'n ystyried sefydlu busnes bach.

Dywedodd Nina Davies, Pennaeth Tai a Datblygu Cymunedol: "Diolch i nawdd o Gronfa Adfywio Cymunedol y DU, gallwn gynnal ymchwil i wybod mwy am sut y mae trigolion Powys yn defnyddio gwasanaethau ar hyn o bryd, megis cyngor a chymorth neu wasanaethau ariannol, a fyddai sianeli digidol yn help a beth sy'n rhwystro pobl rhag defnyddio gwasanaethau ar-lein.

"Rydym hefyd yn ystyried y posibilrwydd o greu lle ar gyfer rhannu mannau gwaith gan ddefnyddio cyfleusterau lleol lle'n bosibl, a bydd y prosiect hwn yn helpu i fesur y galw am fannau gwaith o'r fath ar draws Powys."

I gymryd rhan yn y prosiect hwn, ewch i hyb ymgysylltu ar-lein y cyngor ar: www.dweudeichdweudpowys.cymru/hybiau-yn-llyfrgelloedd-powys

Gallwch ofyn am gopiau papur o'r arolwg trwy'r gwasanaeth llyfrgelloedd.  I gael copi papur, ffoniwch 01874 612394 neu galwch yn eich llyfrgell leol.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn atebion yw dydd Iau 30 Mehefin 2022.