Hysbysiad: Grantiau Busnesau newydd ar gael nawr
Darllen mwy

Newyddion

Dilynwch Ni

Facebook Icon Description                             Twitter Icon Description                                YouTube image

Facebook                             Twitter                                YouTube

Mae disgyblion Blwyddyn 11 ym Mhowys wedi cymryd rhan mewn diwrnod agored rhithwir i ddarganfod mwy am y ddarpariaeth chweched dosbarth sydd ar gael yn ysgolion uwchradd y sir
Mae Cyngor Sir Powys yn cynnig cyngor cynllunio am ddim i fusnesau twristiaeth a lletygarwch sy'n dymuno ymestyn eu hamseroedd agor, fel ffordd o'u cefnogi drwy'r pandemig Covid19.
Mae prosiect seilwaith gwyrdd yn barod i ddechrau yn y Drenewydd ar ôl derbyn hwb ariannol gan Lywodraeth Cymru.
Heddiw (dydd Iau, 9 Gorffennaf) anfonwyd llythyr i rieni gan yr Aelod Cabinet dros Addysg a'r Prif Swyddog Addysg Dros Dro
Mae Cyngor Sir Powys wedi croesawu'r cynlluniau a gyhoeddwyd gan y Gweinidog Addysg heddiw i ganiatau'r ysgolion sy'n gallu gwneud hynny'n ddiogel i ailagor o wythnos gyntaf mis Medi, gyda phob ysgol yn ailagor o 14 Medi
Mae yna newyddion da i ddarllenwyr yn ardal y Trallwng wrth i wasanaeth llyfrau Archebu a Chasglu Cyngor Sir Powys ymestyn i'r Lanfa/The Wharf o ddydd Gwener, 17 Gorffennaf.
Mae disgyblion o ysgol uwchradd yng ngogledd Powys wedi cymryd rhan mewn digwyddiad gyrfaoedd rhithwir, yn dysgu am weithio yn y diwydiant adeiladu
Gyda'r cyfyngiadau teithio wedi'u codi yng Nghymru ac atyniadau awyr agored yn ailagor mae Cyngor Sir Powys yn gofyn i bobl i gynllunio ymlaen llaw yn ofalus ac ymweld â Phowys yn ddiogel.
Mae ymwelwyr i Bowys wedi cael eu hannog i fod yn gyfrifol pan fyddant yn ymweld â'r sir ar ôl i Lywodraeth Cymru llacio'r cyfyngiadau teithio
Mae'r corff llywodraethu cenedlaethol yn ei adolygiad blynyddol, wedi canmol perfformiad Gwasanaeth Cofrestru Cyngor Sir Powys wrth ymateb i'r COVID-19

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu