1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Croeso i'n Gwefan
Darllen mwy

Newyddion a Digwyddiadau

Bellach mae Llandrindod, Llanfair-ym-Muallt a Rhaeadr Gwy wedi dynodi eu hunain fel tair tref yn un
Mae cabinet y cyngor wedi cytuno y bydd prif swyddfa Cyngor Sir Powys yn y Trallwng, sef Neuadd Maldwyn, yn cau fel rhan o adolygiad pwysig o'r swyddfeydd
Mae gwariant cynyddol gan Gyngor Sir Powys wedi sicrhau hwb o £51m i'r economi leol yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf
Dim ond chydig o wythnosau i roi eich barn ar Gynllun Gwella Hawliau Tramwy newydd ddeng mlynedd
Mae ymgynghori am gynlluniau i gyfuno dwy ysgol yn Llanidloes wedi dechrau
Ymddangosodd Tanat Valley Developments Ltd a chyfarwyddwr y cwmni David Jones o Lanfyllin gerbron Llys Ynadon Llandrindod
Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio Cronfa Cydnerthedd Brexit, gwerth £1 miliwn sydd ar gael i fusnesau Cymru
Mae dyn o Landrindod a fu'n bygwth Swyddog Cyngor Sir Powys wedi derbyn rhyddhad amodol o ddeuddeg mis.
Mae gwahoddiad yn cael ei roi i drigolion y Trallwng i gyflwyno eu sylwadau ar gynlluniau arfaethedig ar gyfer yr ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg newydd ar gyn safle Maesydre yn y dref
Mi fydd cynghorwyr yn cael gwybod bod y sir yn wynebu £14m o fwlch yn y gyllideb yn ystod y flwyddyn ariannol sy'n dod, yn dilyn rownd cyllid siomedig arall

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu