HYSBYSIAD: Gweithredu'r tâl o £500 i weithwyr gofal
Darllen mwy

Newyddion

Dilynwch Ni

Facebook Icon Description                             Twitter Icon Description                                YouTube image

Facebook                             Twitter                                YouTube

Bydd gweithwyr llawrydd yn y sector diwylliannol sy'n byw ym Mhowys yn gallu ymgeisio am grantiau o £2,500 fel rhan o Gronfa Adferiad Diwylliannol Covid-19 Llywodraeth Cymru.
Oherwydd galw cynyddol, mae Gwasanaeth Llyfrgelloedd Powys yn falch i gyhoeddi y bydd pobl unwaith eto'n gallu gwneud cais ar-lein am lyfrau penodol ar gatalog y llyfrgell o ddydd Llun 5 Hydref 2020.
Dywedodd y cyngor sir y gellid buddsoddi dros £170m mewn addysg ym Mhowys ar ôl i'r Cabinet gymeradwyo cynlluniau uchelgeisiol
Mae Cyngor Sir Powys a Freedom Leisure yn falch cyhoeddi y bydd y llain chwaraeon awyr agored ar safle Canolfan Hamdden y Flash yn ailagor yn ddiweddarach eleni.
Cynhaliwyd sesiynau gweithgareddau'r haf i blant ar draws Powys dros wyliau'r haf i blant rhwng 5 a 16 oed.
Mae'r cyngor sir wedi datgan bod disgyblion mewn ysgol Uwchradd ym Mhowys yn hunan-ynysu ar ôl i ddisgybl yn yr ysgol brofi'n bositif am Covid-19.
Mae pont droed newydd wedi cael ei hadeiladu yng nghanolbarth Powys, yn hytrach na phont droed a ddifrodwyd yn helaeth oherwydd y stormydd yn gynharach eleni.
Mae'r cyngor sir wedi datgan bod dros 20 o blant mewn ysgol gynradd yn ne Powys yn hunan-ynysu ar ôl i aelod o'r ysgol brofi'n bositif am Covid-19
Treuliodd ein gwirfoddolwyr parod oriau cynhyrchiol yn casglu sbwriel yn ddiogel yn Nhrehafren, Y Drenewydd fel rhan o ymgyrch Hydref Glân Cadw Cymru'n Daclus.
Mae cynllun mentora sy'n helpu pobl i gael gwaith ar gael i drigolion Powys.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu