1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad:Taliadau am gasglu gwastraff swmpus i godi
Darllen mwy

Newyddion a Digwyddiadau

Mae gwaith o adeiladu datblygiad tai cymdeithasol fforddiadwy ar rent i Gyngor Sir Powys - sef y cyntaf mewn 30 mlynedd wedi dechrau'n ffurfiol trwy gynnal seremoni torri tywarchen
Mae'r ffigyrau diweddaraf yn dangos bod perfformiad cyffredinol Cyngor Sir Powys wedi gwella yn chwarter olaf blwyddyn ariannol 2018-19
Ni fydd plant sy'n mynychu ysgolion arbennig ym Mhowys ar hyn o bryd yn cael eu symud i mewn i ysgolion prif ffrwd fel rhan o'r newidiadau i'r ddarpariaeth anghenion dysgu ychwanegol
Penodwyd cynghorydd sir o Lanandras yn Gadeirydd newydd Cyngor Sir Powys
Mae sawl un o drigolion y sir wedi cael eu cydnabod gan gyn Gadeirydd Cyngor Sir Powys am eu cyfraniadau i gymdeithas
Os ydych chi'n achos da sy'n gweithredu ym Mhowys cofrestrwch heddiw!
Mae Cyngor Sir Powys wedi cadarnhau y bydd taliadau am gasglu gwastraff swmpus yn cynyddu o £5
Mae'r cyngor sir wedi datgan bod sgamwyr treth y cyngor yn parhau i dargedu aelwydydd ym Mhowys
Nod yr arolwg yw sicrhau gwell dealltwriaeth ynglŷn â'r galw am fannau i wefru cerbydau trydan ledled y sir
Lansiwyd arolwg i weld beth yw barn rhieni am y cymorth y mae ysgolion yn ei roi i blant a phobl ifanc, yn enwedig y rhai hynny gydag Anghenion Dysgu Ychwanegol.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu