1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru

Newyddion a Digwyddiadau

Dydd Mawrth (22 Ionawr) penodwyd Vanessa Young yn Gyfarwyddwr Corfforaethol (Trawsnewid) newydd Cyngor Sir Powys.
Mae rhieni a'r gymuned yn cael eu gwahodd i ddod i gael cipolwg ar ysgol gynradd newydd Carno rhyw fis cyn iddi agor
Bydd dirprwyaeth masnach o fusnesau Canolbarth Cymru'n ymweld â'r Senedd yn ddiweddarach y mis yma i ddwyn sylw Llywodraeth Cymru at uchelgeisiau economaidd a dyheadau buddsoddiad y rhanbarth
Mae'r cyfle yn cael ei gynnig i yrwyr aeddfed yng ngogledd Powys i ddiweddaru eu gwybodaeth am yrru ar y ffyrdd, diolch i weithdy anffurfiol a drefnir gan y cyngor sir
Mae Cyngor Sir Powys yn gofyn i drigolion y sir am eu barn ar ddwy set ychwanegol o ganllawiau a fydd yn cael eu defnyddio i gefnogi'r Cynllun Datblygu Lleol y mae'r sir wedi'i fabwysiadu
Mae Cyngor Sir Powys yn dathlu cyflawni Safon Ansawdd Tai Cymru ar draws ei stoc dai
Mae nifer o gynigion wedi cael eu datblygu ar y cyd â chwmnïau canŵio masnachol a phobl sydd â hawliau pysgota
Mae'r cyngor sir wedi croesawu a derbyn canfyddiadau arolygiad o wasanaethau oedolion a phlant ym Mhowys gan Arolygiaeth Gofal Cymru
Mae Cyngor Sir Powys yn chwilio am bobl a fyddai'n hapus i ddarllen yn uchel i oedolion mewn sesiynau 'Darllen a Chofio'
Bydd rhai gwasanaethau megis llyfrgelloedd, goleuadau stryd a ffyrdd yn wynebu pwysau difrifol a thoriadau pellach yn dilyn degawd o gwtogiadau

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu