Hysbysiad: Balansau cyfrifon rhent tai yn Fy Nghyfrif
Darllen mwy

Newyddion

 

   Llinell Newyddion Powys
       

 

Dilynwch Ni

Facebook Icon DescriptionFacebook
Twitter Icon DescriptionTwitter
Youtube imageYoutube
Bydd cyfle i drigolion Powys ofyn cwestiynau yng nghyfarfod nesaf y cyngor sir fel rhan o fenter i annog y cyhoedd i gymryd rhan.
Mae Aelod y Cabinet ar faterion Addysg wedi dweud na fydd gwelliannau addysg a nodwyd fel rhai angenrheidiol gan Estyn yn cael eu heffeithio gan doriadau costau sydd eu hangen yn y flwyddyn ariannol nesaf
Mae penaethiaid, llywodraethwyr, rhieni a dysgwyr yn cael eu hannog i ddweud eu dweud ar weledigaeth sy'n dod i'r amlwg ar gyfer addysg ym Mhowys
Mae Cyngor Sir Powys wedi ymrwymo i Siarter y TUC sy'n ceisio helpu gweithwyr sydd â salwch lle nad oes gwella
Bydd ysgol uwchradd newydd yn ne Powys yn cael ei hagor yn swyddogol fis nesaf, dywedodd y cyngor sir
Gallai campws dysgu a hamdden gyda'r mwyaf blaenllaw gael ei greu fel rhan o gynlluniau ar gyfer codi adeilad ar gyfer ysgol pob oed newydd yng ngogledd Powys, meddai'r cyngor sir
Pae Swyddogion Ymwybyddiaeth Gwastraff a Gorfodi Cyngor Sir Powys wedi bod wrthi'n brysur yn ddiweddar yn cyflwyno Rhybuddion Cosb Benodedig am achosion o dipio anghyfreithlon ledled y sir.
Mae'r Cyngor Sir yn gwahodd sylwadau gan drigolion ar dri set arall o ganllawiau a fydd yn cael eu defnyddio i ategu Cynllun Datblygu Lleol y sir sydd wedi'i fabwysiadu
Problemau iechyd anifeiliaid ym Mhowys oedd canolbwynt cyfarfod â Llywodraeth Cymru'r wythnos yma
Mae busnesau ym Mhowys yn cael cynnig cyfle i rannu eu sylwadau ar gyllideb refeniw'r cyngor sir ar gyfer y flwyddyn ariannol sy'n dod.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu