Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Newyddion

Dilynwch Ni

Facebook Icon Description                             Twitter Icon Description                                Youtube image

Facebook                             Twitter                                YouTube

Mae llinell ffôn newydd sy'n cynnig cymorth ariannol wedi'i lansio gan Gyngor Sir Powys
Mae pecyn sylweddol o gymorth wedi'i lunio i helpu lleddfu effeithiau niweidiol coronafeirws ar fusnesau ym Mhowys
Bydd y rhan fwyaf o hawliau tramwy cyhoeddus a thir mynediad ym Mhowys yn dal i fod ar agor, ond mae'r ardaloedd poblogaidd ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ar gau er mwyn galluogi pobl i gadw pellter cymdeithasol
Mae Cyngor Sir Powys a Heddlu Dyfed Powys yn atgoffa busnesau ym Mhowys, o ganlyniad i'r feirws Covid-19 i gydymffurfio â chyngor
Ar adegau fel hyn wrth i chi chwilio am wybodaeth ac atebion i'n cwestiynau gallwn gael ein twyllo gan bobl anonest sydd yn anffodus yn ceisio manteisio ar y sefyllfa er mwyn ymwela arni
Yn ystod yr amseroedd digynsail hyn mae'n hanfodol ein bod hefyd yn parhau i gynnig y safonau gofal uchaf ar ddiwedd oes
Mae swyddogion tai Powys yn ymroddedig tuag at weithio gyda thenantiaid sy'n profi pwysau ariannol yn ystod yr argyfwng Coronafeirws
Mae Cyngor Sir Powys angen rhagor o staff ar frys o ganlyniad i'r pandemig Covid-19.
Mae Cyngor Sir Powys wedi cyhoeddi y bydd canolfannau argyfwng gofal plant yn rhedeg o 13 o leoliadau ar draws y sir o'r dydd Gwener hwn (27 Mawrth)
Bydd meysydd chwarae a pharciau Cyngor Sir Powys yn cau heddiw i atgyfnerthu rheolau cadw pellter cymdeithasol ac i osgoi lledaenu'r Covid-19

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu