1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad:Taliadau am gasglu gwastraff swmpus i godi
Darllen mwy

Newyddion a Digwyddiadau

Os ydych chi'n achos da sy'n gweithredu ym Mhowys cofrestrwch heddiw!
Mae Cyngor Sir Powys wedi cadarnhau y bydd taliadau am gasglu gwastraff swmpus yn cynyddu o £5
Mae'r cyngor sir wedi datgan bod sgamwyr treth y cyngor yn parhau i dargedu aelwydydd ym Mhowys
Nod yr arolwg yw sicrhau gwell dealltwriaeth ynglŷn â'r galw am fannau i wefru cerbydau trydan ledled y sir
Lansiwyd arolwg i weld beth yw barn rhieni am y cymorth y mae ysgolion yn ei roi i blant a phobl ifanc, yn enwedig y rhai hynny gydag Anghenion Dysgu Ychwanegol.
Cafodd ddau set o ganllawiau cynllunio a fydd yn cefnogi Cynllun Datblygu Lleol y sir eu mabwysiadu gan gabinet y cyngor sir
Mae'r broses wedi dechrau i chwilio am gontractwyr i orffen ysgol gynradd newydd yn y Trallwng gyda Chyngor Sir Powys yn gofyn am ddatganiadau o ddiddordeb ffurfiol yn y prosiect
Rhaglen yng ngogledd Powys yw'r ddiweddaraf i gael £2.554m o gyllid o Gronfa Trawsnewid £100m Llywodraeth Cymru i gefnogi ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol
Mae Cyngor Sir Powys wedi cyhoeddi cynlluniau i ddatblygu strategaeth ddigidol gynhwysfawr ar gyfer y cyngor
Mae Cyngor Sir Powys yn cefnogi ymgyrch cenedlaethol sy'n annog pobl i ystyried maethu

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu