NEWYDD: Rheoli eich taliadau debyd uniongyrchol ar gyfer Treth y Cyngor a Threthi Busnes yn Fy Nghyfrif
Darllen mwy

Newyddion

Dilynwch Ni

Facebook Icon Description                             Twitter Icon Description                                YouTube image

Facebook                             Twitter                                YouTube

Bydd Canolfan Hamdden Bro Ddyfi yn ailagor ychydig yn hwyrach na'r disgwyl oherwydd yr angen i gwblhau'r gwaith angenrheidiol ar y llawr cyntaf.
Yn dilyn y cyhoeddiad diweddar gan Lywodraeth Cymru, mae canolfannau hamdden ym Mhowys yn paratoi i ailagor wythnos nesaf fel rhan o gynllun i ailagor gwasanaethau'n raddol.
Mae ymateb i COVID-19 wedi trechi perfformiad Cyngor Sir Powys yn ystod chwarter cyntaf y flwyddyn ariannol - dyna'r neges i gyfarfod y Cabinet wythnos nesaf.
Rhaglen haf Llandrindod - Mae 'Haf Llandrindod' wedi cychwyn gyda rhywbeth cyffrous wrth lyn y dref.
Mae ymchwil a wnaed gan lyfrgell yn ne Powys ar enwau ar gofeb ryfel leol erbyn hyn yn fyw ar wefan yr Amgueddfa Ryfel Ymerodrol.
Cadarnhaodd y cyngor sir y bydd gwasanaethau archifau ac amgueddfeydd Powys yn ailagor gyda llyfrgelloedd yn ehangu eu gwasanaethau.
Gofynnir i bobl gyda chanser ym Mhowys rannu eu profiadau trwy rwydwaith ymgysylltu sy'n rhan o raglen arloesol - y cyntaf o'i fath yng Nghymru - gyda'r nod o wella sut mae gofal a chefnogaeth canser yn cael eu darparu yn y sir.
Mae cynlluniau cyffrous am ysgol arbennig newydd gwerth £9.1m yng ngogledd Powys wedi mynd gam yn nes wedi i'r Cabinet roi sêl bendith i gyflwyno cynlluniau i Lywodraeth Cymru
Mae contractwr sydd wedi ennill contract gan Gyngor Sir Powys i adeiladu 22 o gartrefi yn cynnal digwyddiad 'rhithwir' cwrdd â'r prynwr ar ddiwedd y wythnos yma.
Mae'r Cyngor Sir wedi dweud y bydd gwaith atgyweirio parhaol yn cael ei wneud ar bont yn ne Powys yr wythnos nesaf

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu