HYSBYSIAD: Gweithredu'r tâl o £500 i weithwyr gofal
Darllen mwy

Newyddion

Dilynwch Ni

Facebook Icon Description                             Twitter Icon Description                                YouTube image

Facebook                             Twitter                                YouTube

Mae'r cyngor sir wedi datgan bod dros 20 o blant mewn ysgol gynradd yn ne Powys yn hunan-ynysu ar ôl i aelod o'r ysgol brofi'n bositif am Covid-19
Treuliodd ein gwirfoddolwyr parod oriau cynhyrchiol yn casglu sbwriel yn ddiogel yn Nhrehafren, Y Drenewydd fel rhan o ymgyrch Hydref Glân Cadw Cymru'n Daclus.
Mae cynllun mentora sy'n helpu pobl i gael gwaith ar gael i drigolion Powys.
Yn ystod wythnos genedlaethol ailgylchu, roedden ni'n credu y byddai'n berthnasol dweud 'diolch yn fawr' i'n criwiau sy'n gweithio'n ddiflino ar y rheng flaen i'n helpu ni i fod yn ailgylchwyr gwych.
Mae Cyngor Sir Powys wedi cadarnhau y bydd yn ymgynghori ar gynlluniau i ddatblygu unedau ym Mharc Busnes Abermiwl o ddydd Llun 28 Medi.
Rydym yn falch o gyhoeddi y bydd y gwaith angenrheidiol ar Ganolfan Hamdden Bro Ddyfi'n dechrau ddydd Mercher 23 Medi.
Mae'r cyngor sir wedi cadarnhau y bydd cynlluniau uchelgeisiol i drawsnewid addysg ym Mhowys, er mwyn darparu cyfleusterau o'r radd flaenaf y mae dysgwyr yn eu haeddu, yn cael eu hystyried gan y Cabinet yr wythnos nesaf
Mae therapyddion galwedigaethol sy'n gweithio i Gyngor Sir Powys wedi bod yn defnyddio dull newydd i helpu rheoli'r straen o weithio o bell yn ystod y pandemig Covid-19.
Mae Cyngor Sir Powys yn cymryd rhan yn EC03, y cynllun grantiau arbed ynni cenedlaethol, a ariennir gan y Rhwymedigaeth Cwmni Ynni (ECO).
Ymunodd preswylydd o Bowys â'r swyddogion yn lansiad rhithwir rhaglen Gwella'r Daith Canser ym Mhowys (ICJ) yn gynharach heddiw, i sôn am ei brofiad personol o fyw gyda chanser mewn sir wledig, a sut y mae ei hoffter o arlunio yn helpu ei lesiant.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu