gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Cynllun cymorth costau byw

Dweud eich dweud ar y Gronfa Ffyniant Cyffredin

Image of hands holding pound coins with small plant growing

10 Mehefin 2022

Image of hands holding pound coins with small plant growing
Mae Cynghorau Sir Powys a Cheredigion yn gweithio mewn partneriaeth i ddatblygu Cynllun Buddsoddi Rhanbarthol er mwyn sicrhau cyllid drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin (UKSPF) Llywodraeth y DU.

Rydym yn cynnal arolwg tan 19 Mehefin i roi cyfle i chi ddweud eich dweud am y ffordd orau o wario'r cyllid.

Prif nod yr UKSPF yw meithrin balchder yn ei le a chynyddu cyfleoedd bywyd ledled y DU. O dan yr amcan hwn, mae tair blaenoriaeth buddsoddi: Cymunedau a Lle; Cefnogi Busnes Lleol; a Phobl a Sgiliau. Mae yna hefyd flaenoriaeth rhifedd oedolion, a elwir yn "Lluosi".

Ar gyfer pob un o'r themâu hyn, mae Llywodraeth y DU wedi awgrymu ffyrdd o ddefnyddio'r cyllid. Gelwir y rhain yn "ymyriadau". Rydyn ni eisiau deall pa rai o'r rhain sydd bwysicaf i chi.

Yn ein harolwg, mae gennych y cyfle i nodi sut y byddech yn gwario'r arian drwy bleidleisio dros eich gweithredoedd blaenoriaeth uchaf.

Bydd yr ymarfer ymgysylltu hwn yn helpu i lunio'r blaenoriaethau lefel uchel ar gyfer datblygu'r cynllun buddsoddi rhanbarthol. Nid yw'n gwahodd nac yn cytuno ar brosiectau ar hyn o bryd. Bydd proses ar wahân ar ôl cytuno ar y cynllun buddsoddi rhanbarthol, a fydd yn gwahodd a chytuno ar brosiectau.

Mae'r arolwg ar gael yma: www.dweudeichdweudpowys.cymru/cronfa-ffyniant-gyffredin  a bydd yn cau ddydd Sul 19 Mehefin.