gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Ymyrraeth i gasgliadau gwastraff ac ailgylchu

Ffiniau Personol a Phroffesiynol

Hyfforddiant gan Autism Wellbeing

Nod 

 • I helpu staff gofal cymdeithasol i gadw ffiniau personol a phroffesiynol gyda dinasyddion sy'n defnyddio gwasanaethau
 • Nodi ein perthnasau pwysig ein hunain
 • Nodi perthnasau pwysig y rhai dan ein gofal
 • Pam fod perthynas yn bwysig
 • Pam fod ffiniau'n bwysig
 • Egwyddorion ffiniau proffesiynol
 • Arferion annerbyniol
 • Cod Ymarfer Proffesiynol ar gyfer Gofal Cymdeithasol
 • Manteision ffiniau a pherthynas broffesiynol

Dyddiadau: 

 • 23 Medi - 9.30am - 12.30pm
 • 6 Hydref - 2pm - 5pm
 • 9 Tachwedd - 2pm - 5pm

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau