gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Ymyrraeth i gasgliadau gwastraff ac ailgylchu

Sialens Ddarllen yr Haf - Teclynwyr

Image of Councillor David Selby and  and Tracey Cavender, Library assistant at Newtown Library

07 Gorfennaf 2022

Image of Councillor David Selby and  and Tracey Cavender, Library assistant at Newtown Library
Mae plant o bob cwr o Bowys yn cael eu hannog i ymuno â Sialens Ddarllen yr Haf a thanio'u brwdfrydedd am y byd o'u cwmpas.

Eleni, mae'r Asiantaeth Ddarllen wedi ymuno â'r Grwp Amgueddfeydd Gwyddoniaeth i greu sialens sy'n ymwneud â gwyddoniaeth ac arloesi.

I gymryd rhan:

  • Galw yn y llyfrgell leol:  Cofrestra i fod yn rhan o'r sialens a cher ati i ddewis chwe llyfr o'r holl ddewis sydd ar gael
  • Cofrestra ar-lein ar gyfer y sialens ddigidol: https://sialensddarllenyrhaf.org.uk/

Dewisa chwe llyfr rwyt ti am eu darllen.  Gall rhain fod yn lyfrau sydd gen ti adref neu'n e-lyfrau / e-lyfrau llafar o safle Borrowbox Llyfrgelloedd Powys.  https://powys.borrowbox.com

Dywedodd y Cynghorydd David Selby, Aelod Cabinet ar gyfer Powys Fwy Llewyrchus: "Mae Sialens Ddarllen yr Haf yn ffordd wych i gadw plant i ddarllen dros wyliau'r haf tra hefyd yn magu hyder a sgiliau cyn y flwyddyn ysgol newydd.

"Mae'r thema eleni'n canolbwyntio ar ysbrydoli plant i weld y gwyddoniaeth a'r arloesi tu ôl i wrthrychau bob dydd, gan ddangos fod darllen a gwyddoniaeth i bawb ac yn gallu bod yn hwyl."

Mae Sialens Ddarllen yr Haf yn benodol i blant rhwng 4 ac 11 oed a bydd yn dechrau ddydd Sadwrn 9 Gorffennaf tan canol Medi.

Mae Llyfrgelloedd Powys yn llawn amrywiaeth o lyfrau ar gyfer y sialens, yn Gymraeg a Saesneg, gan gynnwys llyfrau lluniau, storiau sydyn, llyfrau stori, llyfrau gwybodaeth a chomics.

Ar ôl cofrestru ar y sialens, bydd pob plentyn yn derbyn ffolder casglwr am ddim ac yna'n mynd ati i  ddarllen unrhyw lyfrau i gasglu sticeri arbennig ar y ffordd.

Bydd pawb sy'n cwblhau'r sialens ddarllen erbyn diwedd yr haf yn derbyn tystysgrif a medal, tocyn nofio am ddim i'r teulu diolch i Freedom Leisure, a bydd cyfle i ennill rhai gwobrau gwych.

Am ragor o wybodaeth, ewch i:  www.facebook.com/buddingreaders neu cysylltwch â'r gwasanaeth llyfrgelloedd ar library@powys.gov.uk neu 01874 612394.