gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Ymyrraeth i gasgliadau gwastraff ac ailgylchu

Sioe Frenhinol Cymru 2022

Royal Welsh Show

11 Gorffennaf 2022

Royal Welsh Show
Mae Cyngor Sir Powys yn edrych ymlaen at groesawu ymwelwyr i'w adeilad yn Sioe Frenhinol Cymru 2022.

Bydd gan y Cyngor amrywiaeth o wybodaeth a stondinau dros bedwar diwrnod y sioe (18-21 Gorffennaf) yn Llanelwedd.

Bydd cyfle i ymwelwyr wybod mwy am ddod yn ofalwr maeth, cefnogi'r agenda hinsawdd gyda chyngor a gwybodaeth ar ailgylchu, codi gwybodaeth i dwristiaid a chlywed am gynlluniau cyffrous i'r ardal gyda Thwf Canolbarth Cymru.

Bydd y Cyngor hefyd yn dangos cefnogaeth i'r Ymgyrch Rhuban Gwyn yn ogystal â gwybodaeth am gefnogi plant sy'n agored i niwed yn y sir.

Bydd sefydliadau partner hefyd yn bresennol gan gynnwys Cyngor Sir Ceredigion, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys,  Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Glandŵr Cymru, Severn Valley Wye Energy a PACE.

Dywedodd y Cynghorydd James Gibson-Watt, Arweinydd Cyngor Sir Powys: "Mae'n braf cael bod nôl yn y Sioe ac rydym yn estyn croeso cynnes i bawb fydd yno."

Bydd stondin Cyngor Sir Powys yn Nhŵr Brycheiniog ar Rodfa E, ger y prif gylch.