gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Ymyrraeth i gasgliadau gwastraff ac ailgylchu

Achrediad cenedlaethol am gefnogi ymgyrch

White Ribbon accreditation

19 Gorffennaf 2022

White Ribbon accreditation
Mae Cyngor Sir Powys wedi derbyn achrediad cenedlaethol am ei ymroddiad yn dod â thrais dynion yn erbyn menywod i ben.

Mae darparu cynllun i newid y diwylliant sy'n arwain at gam-drin a thrais ymhlith y gweithredu y mae Cyngor Sir Powys wedi ymroi iddo drwy gael Achrediad White Ribbon. Mae'r Cyngor hefyd wedi cytuno i hyrwyddo cydraddoldeb rhwng y rhywiau.

Mae White Ribbon UK yn rhan o symudiad byd-eang y rhuban gwyn sy'n ceisio diweddu trais dynion yn erbyn menywod, drwy wneud yr addunedau hyn.

I gael achrediad, mae'r Cyngor wedi cyflwyno Polisi Trais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol / Polisi Aflonyddu Rhywiol i'r gweithwyr, ac mae llysgenhadon wedi cael eu dynodi o blith y staff, i ledaenu'r neges i ragor o ddynion, datblygu grwpiau eirioli rhuban gwyn oddi fewn i ysgolion uwchradd y sir a chodi ymwybyddiaeth oddi fewn i gymunedau Powys drwy ymgyrchoedd cyfryngau ar-lein.

Dywedodd y Cynghorydd Matthew Dorrance, Dirprwy Arweinydd Cyngor Sir Powys ac un o Arweinwyr Llysgenhadon White Ribbon gyda Chyngor Sir Powys: "Rydym ni wrth ein boddau'n derbyn yr achrediad hwn. Nid yw trais yn erbyn menywod yn dderbyniol byth ac mae angen i ni i gyd weithio tuag at amgylchedd ble y gall bawb ffynnu."

Mae'r ymgyrch hefyd yn cael ei hyrwyddo drwy gydol y sioe i godi ymwybyddiaeth.

 

Capwisn Llun: Yn y llun mae Llysgenhadon Arweiniol White Ribbon yng Nghyngor Sir Powys, y Cynghorydd Mathew Dorrance a Matt Perry gyda'r dystysgrif achredu a Phrif Weithredwr y Cyngor Dr Caroline Turner.