gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Ymyrraeth i gasgliadau gwastraff ac ailgylchu

Pwyntiau gwefru cerbydau trydan mewn pum maes parcio arall ym Mhowys

Image of an electric vehicle charge point

25 Gorffennaf 2022

Image of an electric vehicle charge point
O heddiw ymlaen (25 Gorffennaf), bydd pwyntiau gwefru cerbydau trydan ar gael mewn pum maes parcio arall Cyngor Sir Powys.

Bydd ychwanegu'r pum lleoliad arall hyn yn cynyddu rhwydwaith y cyngor ar gyfer gwefru cerbydau trydan i 13 o safleoedd, gan helpu trigolion ac ymwelwyr yn ystod y cyfnod pontio i ddefnyddio cerbydau trydan.

Gosodwyd y pwyntiau gwefru newydd drwy ddefnyddio grant o gronfa trawsnewid allyriadau isel iawn Llywodraeth Cymru.  Dyma'r mannau lle maent wedi'u lleoli:

  • Maes Parcio Stryd Beaufort, Crughywel
  • Maes Parcio Oxford Road, Y Gelli Gandryll
  • Maes Parcio Bowling Green Lane, Tref-y-clawdd
  • Maes Parcio Lon Dywyll, Rhaeadr Gwy
  • Maes Parcio Heol yr Eglwys, Ystradgynlais

Mae'r pwyntiau gwefru 'cyflym' a osodwyd ym mhob un o'r 13 lleoliad yn gallu gwefru cerbyd trydan yn llawn mewn tair i bedair awr, yn dibynnu ar y math a nifer y cerbydau sydd wedi'u plygio i mewn ar y pryd.

Dywedodd y Cynghorydd Jackie Charlton, Aelod Cabinet ar gyfer Powys Wyrddach: "Rydym yn ddigon ffodus i fod wedi cael pwyntiau gwefru trydan mewn nifer o feysydd parcio'r cyngor am dipyn o amser nawr ac rydym yn ddiolchgar i'r weinyddiaeth flaenorol am eu gwaith i sicrhau bod y cyllid ar gyfer y prosiect hwn yn cael ei ddiogelu.

"Mae'r cyfleusterau gwefru yn profi i fod yn gaffaeliad mawr i'w cael yn ein sir wledig, eang.  Gyda phum lleoliad arall wedi'u hychwanegu yn y cam cyffrous nesaf yn ein rhwydwaith arfaethedig o bwyntiau gwefru trydan ar draws Powys, bydd yn sicr yn hwb i'n heconomi dwristiaeth hefyd.

"Mae'r prosiect hwn hefyd yn gam pwysig i helpu pobl Powys a'n hymwelwyr i wneud dewisiadau ffordd o fyw mwy cynaliadwy yn ogystal â'n helpu i gyflawni ein huchelgais i leihau allyriadau carbon y cyngor i sero net erbyn 2030."

Mae'r pwyntiau gwefru ym meysydd parcio'r cyngor yn rhan o rwydwaith Gwefru'r Dragon (www.dragoncharging.co.uk).  Gellir eu defnyddio drwy ap Gwefru Dragon neu eu cardiau RFID. Mae cyfrifon talu wrth fynd i westeion hefyd ar gael.

I gael rhestr lawn o bwyntiau gwefru cerbydau trydan y cyngor, mwy o wybodaeth am sut i'w defnyddio a'r taliadau, ewch i Gwefru Cerbydau Trydan