gwelededd ddewislen symudol Toggle

Dysgwyr yn dathlu canlyniadau TGAU a chymwysterau Lefel 2

Image of two people celebrating their exam results

25 Awst 2022

Image of two people celebrating their exam results
Mae'r cyngor sir heddiw (dydd Iau 25 Awst) wedi llongyfarch dysgwyr Powys ar eu cyraeddiadau ar ôl derbyn eu canlyniadau TGAU a chymwysterau Lefel 2.

Mae Cyngor Sir Powys yn falch i glywed am y nifer fawr o ddysgwyr a gafodd y canlyniadau oedd eu hangen i symud ymlaen i'r cam nesaf ar eu llwybr gyrfa, boed mewn addysg, hyfforddiant neu brentisiaeth.

Dywedodd y Cynghorydd Pete Roberts, Aelod Cabinet ar gyfer Powys sy'n Dysgu: "Hoffem longyfarch pob un o'n disgyblion a gafodd eu canlyniadau TGAU a chymwysterau Lefel 2 heddiw.

"Rydym yn cydnabod yr heriau i wynebu ysgolion a dysgwyr, gan gynnwys sefyll arholiadau am y tro cyntaf ers tair blynedd, sy'n golygu ein bod yn hynod falch o gyraeddiadau pob un o'n dysgwyr ac mae'n braf clywed am eu llwyddiannau.

"Rydym am ddiolch i bawb yn yr ysgolion am gefnogi'r dysgwyr trwy eu harholiadau ac hefyd i'w teuluoedd am gefnogi ac annog eu plant trwy gydol eu haddysg.

"Rydym yn annog pob dysgwr i gael cyngor ac arweiniad ar yr amrywiaeth o gyfleoedd dysgu ôl-16 sydd ar gael iddynt gan gynnwys yr opsiwn i fynd i'r Chweched Dosbarth.

"Rydym yn dymuno pob llwyddiant i'r dysgwyr yn y dyfodol."

I wybod mwy am Chweched Powys, ewch i www.powys6.cymru