gwelededd ddewislen symudol Toggle

Y Cynnig (Llanidloes)

Cynllun: Gorchymyn (Strydoedd Amrywiol Llanidloes) (Gwahardd a Chyfyngu ar Aros a Llwytho a Mannau Parcio) Cyngor Sir Powys 2022

Lleoliad: Ffyrdd Amrywiol, Llanidloes, Powys

Disgrifiad:  Cyflwyno, addasu a chynnal gwaharddiadau a chyfyngiadau aros a llwytho ar hyd ffyrdd amrywiol yn nhref Llanidloes.