gwelededd ddewislen symudol Toggle

Cymryd Risg Cadarnhaol

Darperir gan Autism Wellbeing

Nod

  • I gefnogi ymarferwyr a gofalwyr o ran cymryd risg cadarnhaol gan adnabod y budd neu niwed posibl.
  • Beth ydyn ni'n ei olygu wrth sôn am risg? Barn broffesiynol, personol a gofalwyr
  • Y fframwaith cyfreithiol a rheoleiddio: y gyfraith, gwasanaethau cofrestredig, dyletswydd gofal, gweithio mewn partneriaeth
  • Cymryd risg cadarnhaol: gwneud dewisiadau, adnabod ac ystyried y risg, canlyniadau
  • Rhwystrau y mae pobl yn eu hwynebu wrth wneud dewisiadau: modelau diffygion pobl anabl, diwylliannau mewn sefydliadau sydd ddim yn annog cymryd risg
  • Ble mae'r risg? Yn y person neu yn y system?
  • Goresgyn rhwystrau: arferion gorau, gweithio mewn partneriaeth, dulliau sy'n seiliedig ar hawliau, meithrin perthnasoedd ymddiried, dulliau sy'n seiliedig ar gryfderau
  • Astudiaethau achos

 

Dyddiadau

  • 11 Tachwedd - 2pm - 5pm

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau