gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Hysbysiad: Gweledigaeth ar gyfer y Dyfodol - rydym eisiau eich barn

A oes gennych gwestiwn am wasanaethau'r cyngor?

A man asking a question

9 Tachwedd 2022

A man asking a question
Mae pobl sy'n byw, gweithio neu'n astudio ym Mhowys yn cael eu gwahodd i gyflwyno cwestiwn i gyfarfod llawn nesaf y cyngor sir ar ddydd Iau 8 Rhagfyr.

Rhaid i'r cwestiynau ymwneud â'r sir a'r gwasanaethau a ddarperir gan y cyngor, ac os derbynnir y cwestiynau gan Gadeirydd Cyngor Sir Powys, fe fyddant yn cael eu hychwanegu at yr agenda yn y drefn y derbynnir hwy.

I gyflwyno cwestiwn ar gyfer cyfarfod y Cyngor Llawn ym mis Rhagfyr, anfonwch hwy dros e-bost at publicquestions@powys.gov.uk erbyn 5pm ar ddydd Mercher 23 Tachwedd.

Mae'r cyngor yn darparu slot 20 munud ar ddechrau cyfarfodydd y cyngor llawn ar gyfer cwestiynau'r cyhoedd.

Gellir gweld cyfarfodydd sydd yn Neuadd y Sir, Llandrindod, sy'n cael eu mynychu gan rai cynghorwyr yn bersonol a gan eraill dros Zoom, trwy wefan y cyngor.

Mae rhagor o wybodaeth ar gyfranogiad y cyhoedd yng nghyfarfodydd y cyngor ar gael yma: https://powysw.moderngov.co.uk/ecSDDisplay.aspx?NAME=SD672&ID=672&RPID=9845814