gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Hysbysiad: Gweledigaeth ar gyfer y Dyfodol - rydym eisiau eich barn

Datblygiadau ar y gweill

Mae'r Tîm Datblygu Tai yn diweddaru'r dudalen we hon o bryd i'w gilydd gyda datblygiadau preswyl sy'n mynd i ddod neu ar y gweill. Wrth i'r prosiectau fynd yn eu blaenau, bydd mwy o fanylion a dyluniadau ar gael.

Cyn Safle'r Red Dragon, Plantation Lane, Maesyrhandir, Y Drenewydd

Datblygiad cymysg o fyngalos a thai â sgôr EPC-A, a ariennir yn rhannol gan Lywodraeth Cymru:

 1 byngalo 3 llofft

11 tŷ 2 lofft

3 tŷ 3 llofft

2 dŷ 4 llofft

1 tŷ 5 llofft

 Dyddiad cwblhau targed: Ionawr 2023

Red Dragon 1
 
Red Dragon 2
 
Red Dragon 3